Önemli Tarihler

20 Ocak 2020

Yarıyıl sonu notlarının ilan edilmesi

26 Ocak 2020

Incomplete (I) notlarının verilmesi için son gün

20 - 27 Ocak 2020

Sonbahar yarıyılında mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme başvuruları

29 - 31 Ocak 2020

Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları

(2019-2020/ Bahar Yarıyılı)

14 Şubat 2020

Sonbahar yarıyılı için ilgili Yönetim Kurulu’nca değişikliği onaylanan maddi hata ve bütünleme notlarının verilmesi için son gün

 

Yönergenin ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir. 

MADDE 2- (1) Bu yönerge Orta Doğu Teknik Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında son yarıyılına kayıtlı öğrencilerin bütünleme sınavları ile ilgili hükümleri kapsar.

(2) Bir öğrenci,  kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde, kayıtlı olduğu programın müfredatında bulunan tüm derslerini tamamlıyor ve  önlisans/lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son yarıyıl öğrencisi sayılır.

Bütünleme Sınavı Koşulları

MADDE 3- (1) Son yarıyılında bulunan öğrenciler son iki yarıyılda not ortalamalarına katılan kredili en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya kredisiz en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere veya son yarıyılında (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencilere son yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok iki dersten bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarına kadar kullanılmak üzere bütünleme sınav hakkı verilir.

(2) Bütünleme sınavı final sınavı olan dersler için uygulanır.

(3) Yarıyıl sonu harf notu değerlendirmesi yarıyıl içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan dersler (tasarım dersleri, stüdyo dersleri, laboratuvar, staj uygulamaları, dönem projesi, tez ve teze ilişkin dersler vb.) için bütünleme sınavı uygulanmaz. Bu kapsamdaki dersler ilgili bölüm/ EABD tarafından belirlenerek ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından ilan edilir.

(4) Bütünleme sınavına, yarıyıl harf notu FF, FD veya U olup ilgili dersin yarıyıl sonu (final) sınavına giren veya yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde bu sınava girmeyen öğrenciler girebilir.

(5) NA notu alınan dersler için bütünleme sınavı verilmez. Derse devam ve derse devamın yarıyıl sonu harf notuna katkısı; yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları ve NA notuna ilişkin koşullar, öğretim elemanları tarafından ilgili dönemin derslerinin başlangıcında yazılı ve sözlü olarak (ders izlencesinde, METU-online ortamında vb.) öğrencilere duyurulur.

(6)  Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için telafi sınavı verilmez.

Bütünleme Sınav Başvurusu

MADDE 4- (1) Bütünleme sınavı için durumları uyan öğrenciler yarıyıl sonu harf notları ilan edildikten sonra bir hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim üyelerine hangi derslerden bütünleme sınavı verileceğini bildirir.

 

Bütünleme Sınav Notu

MADDE 5- (1) Bütünleme sınav notu yarıyıl sonu (final) sınavı notu yerine geçer. 

(2) Ders izlencesinde belirtildiği şekilde öğrencinin ara sınav, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı, ders ve uygulamalara devamı ile bütünleme sınavında aldığı not göz önünde bulundurularak öğrencinin bütünleme sınavı sonrasındaki harf notu belirlenir.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı  Sonbahar Yarıyılında son yarıyılına kayıtlı olan önlisans ve lisans öğrencilerinden bütünleme sınavına girmek isteyenlerin başvuru yapması gerekmektedir.

Bütünleme sınavları 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Sonbahar Yarıyılı mezuniyet listesine giren öğrenciler için aşağıda örnekleri verilen son iki yarıyıl derslerinden seçilebilir.

Örnek 1: 2019-2020 Sonbahar Yarıyılı kayıtlı/ 2018-2019 Bahar Yarıyılı kayıtlı olunan dersler için

Örnek 2: 2019-2020 Sonbahar Yarıyılı kayıtlı/ 2018-2019 Bahar Yarıyılı izinli/ 2018-2019 Sonbahar Yarıyılı   kayıtlı  olunan dersler için

Öğrenciler başvurularını, kullanıcı kodu ve şifreleri ile aşağıda belirtilen internet adresinde yer alan programdan yapacaktır. Program, öğrencinin bütünleme sınav hakkı olup olmadığına ilişkin Yönerge kontrollerini yapmaktadır.

https://student.metu.edu.tr/

Başvurular, anlık olarak aşağıda belirtilen adresten Bölüm Başkanlıkları/ Öğretim Görevlileri tarafından görüntülenebilecektir.

https://oibs2.metu.edu.tr/View_Resit_Examination_Department_225/

Bütünleme sınavları  Sonbahar yarıyılı mezuniyet listesine giren öğrenciler için son iki yarıyıl derslerinden seçilebilir.

Bütünleme sınav tarihi ve yeri, bütünleme sınavı başvurusu yapılan dersler için ilgili Bölüm Başkanlıkları tarafından ilan edilecektir.

İlgili Yönerge kapsamında bütünleme sınavı tarihi, öğretim üyesi tarafından bir sonraki yarıyılın başına kadar verilebilir  ( 14 Şubat 2020).


 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
16/01/2020 - 10:03