Üniversitemizde 2019-2020 Bahar Dönemi eğitiminin ilk 6 haftasının yüz-yüze öğretimle tamamlanmasının ardından, Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 salgını nedeniyle pandemi ilan edilmiştir. Pandemi ilanını takip eden gelişmeler neticesinde, Üniversitemizde 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan öğretime geçilmiştir. Bu durumun öğrencilerimiz üzerinde yaratabileceği zorluklar göz önüne alınarak, sadece 2019-2020 Bahar Dönemi’ne özgü olmak kaydıyla öğrenci ders başarısının değerlendirilmesine ilişkin mevcut ders değerlendirme sistemine ek olarak aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına karar verilmiştir.  

 1. 2019-2020 Bahar Dönemi ders değerlendirmelerinde üniversitemiz Lisans ve Yüksek Lisans Yönetmeliklerinde yer alan klasik notlandırma sistemimizin yanı sıra “isteğe bağlı Geçti/Kaldı sistemi” uygulanacaktır. Bu tercih öncesinde, 2019-2020 Bahar Dönemi’nde verilen bütün kredili derslerin başarı durumları Harf Notu verilerek değerlendirilmeye devam edilecek, öğrenciler Harf Notları ile başarı durumlarını görebilecektir. “Harf notlarının ilan edilmesi” ve “maddi hata not girişlerinin onaylanması” işlemlerinin sonrasında, öğrenciler sadece 2019-2020 Bahar Dönemi’ne özgü olmak üzere, kayıtlı oldukları tüm kredili derslerden aldıkları notların “Geçti/Kaldı” not sistemine dönüştürülmesini tercih edebilecektir.
 2. Öğrencilerimize, 2019-2020 Bahar Dönemi’nde kayıtlı oldukları derslerin tümünü “Geçti/Kaldı” notuna dönüştürülebilmesi için tanınan süreler ÖİDB sayfasında ilan edilecek; bu tarihler tüm Dekanlık ve Enstitülerimize bildirilecektir. Notların “Geçti/Kaldı” notu olarak değiştirilmesi tercihi yapıldığı taktirde, bu tercih 2019-2020 Bahar Dönemi’nde kayıtlı olunan tüm kredili dersler için geçerli olacaktır.
 3. 2019-2020 Bahar Dönemi notlarının “Geçti/Kaldı” notuna dönüştürülebilmesi için tanınan süre içerisinde not değerlendirme tercihi yapmayan öğrencilerin, standart notlandırma sistemimizdeki Harf Notunu tercih ettiği kabul edilecektir. Bu öğrenciler için, 2019-2020 Bahar Yarıyılı Dönem Not Ortalaması (GPA) ve Genel Not Ortalaması (Cum. GPA) hesaplaması geçmiş dönemlerde olduğu şekilde yapılacak ve bu ortalamaların öğrenci transkriptine işlenmesine devam edilecektir.
 4. 2019-2020 Bahar Dönemi notlarının “Geçti/Kaldı” notuna dönüştürülebilmesi için tanınan süre sonrasında ilgili dönemin ders değerlendirmesine yönelik herhangi bir değişiklik yapılması mümkün olmayacaktır.
 5. Öğrencilerin 2019-2020 Bahar Döneminde kayıtlı oldukları tüm kredili derslerin başarı değerlendirmesi için “Geçti/Kaldı” notunu tercih etmeleri durumunda aşağıdaki uygulamalar geçerli olacaktır:
  1. Sözü edilen dönem kapsamında alınan derslerin harf notları transkriptlere işlenmeyecek, 2019-2020 Bahar Yarıyılı için Dönem Not Ortalaması (GPA) ve Genel Not Ortalaması (Cum. GPA) hesaplanmayacaktır.
  2. 2019-2020 Bahar Döneminde kayıtlı olunan tüm kredili derslerinin notları kayıtlara “Geçti” veya “Kaldı” olarak yansıtılacaktır.
  3. “Geçti” notu alınan dersler başarılı kabul edilecek ve bu derslerin kredisi mezuniyet için toplanması beklenen kredi sayısından düşülecektir (öğrenci bu derslerin kredisi kadar krediden muaf olacaktır).
  4. “Kaldı” notu alınan dersler başarısız kabul edilecek ve gelecek dönemlerde ilgili dersin (veya yönetmelikler çerçevesinde bu dersin yerine sayılmak üzere alınacak olan dersin) yönetmeliklerce tanımlanan süreler içerisinde başarılı oluncaya kadar yeniden alınması gereği devam edecektir.
  5. Daha önceki bir dönemde alınmış olup, 2019-2020 Bahar döneminde tekrarlanan (veya daha önceki dönemlerde alınan bir ders yerine sayılmak üzere alınan) derslerde, ilgili dersin 2019-2020 Bahar dönemindeki değerlendirmesi “Geçti/Kaldı” olarak değerlendirilecek ve bu dersin notu öğrencinin Dönem Not Ortalaması (GPA) ve Genel Not Ortalaması (Cum. GPA) hesaplamasına dahil edilmeyecektir.
  6. İlerleyen dönemlerde, 2019-2020 Bahar döneminde “Geçti/Kaldı” notu alınan bir dersin (veya yönetmelikler çerçevesinde bu dersin yerine sayılmak üzere alınacak olan bir dersin) başarısızlık nedeniyle veya not yükseltmek amacıyla tekrarlanması ve dersten harf notu alınması durumunda; alınacak harf notu ilerleyen dönemlerdeki Dönem Not Ortalaması (GPA) ve Genel Not Ortalaması (Cum. GPA) hesaplamasına dahil edilecektir.
  7. Bütünleme sınav hakkının 2019-2020 Bahar Dönemi’nde kayıtlı olunan bir ders için kullanılması durumunda, bu dersin bütünleme sınavı sonrasındaki notu da “Geçti/Kaldı” notu olarak değerlendirilecektir.
  8. 2019-2020 Bahar Dönemi için yeni bir Başarı Durumu (Standing) değerlendirmesi yapılmayacak, öğrencilerin en son akademik dönemlerindeki başarı durumları devam edecektir.
 6. Mezuniyet durumundaki Ön Lisans ve Lisans programı öğrencilerinin 2019-2020 Bahar Dönemi ders değerlendirme tercihlerini “Geçti/Kaldı” olarak kullanabilmeleri için Genel Not Ortalamalarının (Cum. GPA) en az 2.00 olması gerekmektedir.
 7. Ders aşamasının son döneminde olan Lisansüstü Programları öğrencilerinin 2019-2020 Bahar Dönemi ders değerlendirme tercihlerini “Geçti/Kaldı” olarak kullanabilmeleri için Genel Not Ortalamalarının (Cum. GPA) en az 3.00 olması gerekmektedir.
 8. Geçti/Kaldı tercihleri transkripte aşağıdaki şekilde işlenecektir:
  1. Ön Lisans ve Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin; harf notu DD veya daha yüksek olan dersleri için “Geçti” notu; harf notu FD veya daha düşük olan dersleri için “Kaldı” notu
  2. Yüksek Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin; harf notu CC veya daha yüksek olan dersleri için “Geçti” notu; harf notu DC veya daha düşük olan dersleri için “Kaldı” notu
  3. Doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin; harf notu CB veya daha yüksek olan dersleri için “Geçti” notu; harf notu CC veya daha düşük olan dersleri için “Kaldı” notu
  4. Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin kayıtlı oldukları:
   1. Lisans derslerinin; harf notu CC veya daha yüksek olanları için “Geçti” notu; harf notu DC veya daha düşük olanları için “Kaldı” notu 
   2. Lisansüstü derslerin; harf notu CB veya daha yüksek olanları için “Geçti” notu; harf notu CC veya daha düşük olanları için “Kaldı” notu işlenir.
 9. “Geçti/Kaldı” notu alınan bir dersin sonraki dönemlerde tekrarlaması ile ilgili talepler, ODTÜ Lisans veya Lisansüstü Yönetmeliklerindeki ders tekrarlamaya ilişkin maddeler çerçevesinde değerlendirilecektir.
 10. Herhangi bir önkoşul dersinden “Geçti” notu alındığında, ilgili dersin önkoşulu sağlanmış kabul edilecektir.
 11. Üniversite içi intibaklarda “Geçti” notu alınan dersler, geçiş yapılan programda başarılı bir ders olarak değerlendirilecektir.
 12. 2019-2020 Bahar Dönemi notlarının Geçti/Kaldı” olarak değiştirilmesini tercih eden öğrenciler, Bölüm/Fakülte ve Üniversiteyi derece ile bitiren öğrenciler belirlenirken sıralamaya dahil edilmeyeceklerdir.
 13. Transkriptlerde 2019-2020 Bahar Döneminin COVID-19 pandemisi dönemi olduğuna ilişkin bir ibare yer alacaktır.

Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
12/06/2020 - 14:32