2547 sayılı Kanun’un 44 (c) maddesi kapsamında azami eğitim öğretim süresi dolan Lisans öğrencileri ile ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu’nun belirlediği Uygulama Usul ve Esasları uyarınca;

Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Uygulamalı Dersler için Bir Defaya Mahsus Devam Hakkından Faydalanmak İsteyen Lisans Öğrencileri;

Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda Yaz Okulunda açılan uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen Lisans öğrencilerinin 10 - 12 Temmuz  2024 tarihleri arasında Dersi Veren Öğretim Elemanı, Akademik Danışman ve Bölüm Başkanı onayı aldıktan sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğünden evrak kayıt numarası alarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına FORM 3 ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuran öğrencilerin Yaz Okulu kayıtlarına ders ekleme işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek zorundadır. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanır.

  • FORM 3 (Azami Eğitim Öğretim Süresi Sonunda uygulamalı dersler için bir defaya mahsus devam hakkından faydalanmak isteyen lisans öğrencileri için Başvuru Formu)

Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
13/06/2024 - 09:21