Değerli Öğrencilerimiz ve Mensuplarımız,

Ülkemizde yaşanan 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilerinin değerlendirilmesi sonucunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) 17 Şubat 2023 tarihli kararlarının ardından Üniversitemizde 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi ile ilgili bazı temel tarihlerin şu şekilde güncellendiği bilgisi öğrencilerimize duyurulmuştur: 27 Şubat 2023 Temel İngilizce Bölümü derslerinin başlaması, 1-3 Mart 2023 etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar), 6 Mart 2023 derslerin başlaması (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar).

YÖK'ün 17 Şubat 2023 tarihli kararları temelinde, 2022-2023 Bahar Dönemi eğitim öğretim süreçlerimiz ile ilgili Üniversitemiz Senatosunun 20 Şubat 2023 tarihli toplantısında;
 

 1. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Döneminde eğitim öğretimin uzaktan öğretim (çevrim içi) yöntemleri ile yürütülmesine,
   
 2. Nisan ayı başında YÖK tarafından yapılacak yeni bir değerlendirmeye kadar, gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemler alınarak derslerde sadece çevrim içi eş zamanlı (senkron) uzaktan öğretim yöntemlerinin kullanılmasına,
   
 3. Nisan ayı içinde, YÖK kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim yöntemleri kullanılabileceğine ilişkin yeni bir açıklama yapılması durumunda, tüm eğitim öğretim süreçlerimizin harmanlanmış (hibrit) öğretim yöntemleriyle yürütülmesine,
   
 4. Laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo ve benzeri çalışmaları olması nedeniyle kredi değerinde uygulamalı ders saati bulunan tüm derslerimizin teorik kısımlarının uzaktan öğretim yöntemleri ile yapılmasına, bu derslere ait uygulama kısımlarının ise bu yılın Nisan ayı sonrasına bırakılmasına; uzaktan öğretimin Nisan ayı sonrasında da devam etmesine karar verilmesi durumunda ise uygulamalı ders saatlerinin ne şekilde tamamlanacağının Üniversitemiz Senatosunca yeniden değerlendirilmesine,
   
 5. Eğitim Fakültesi programları kapsamındaki "Öğretmenlik Uygulaması" dersinin yüz yüze yürütülmesine,
   
 6. Etkileşimli kayıt tarihlerinde kaydını yaptıramayan depremzede öğrencilerimize; öğrencisi oldukları bölümün Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıklarına en geç ders ekleme-bırakma işlemlerinin son gününe kadar (17 Mart 2023 tarihine kadar) dilekçe veya e-posta yoluyla başvurmaları halinde, bölümün uygunluk yazısı ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile Bahar Dönemi için geç kayıt hakkı verilmesine,
   
 7. Etkileşimli kayıt tarihlerinde ders kapasitesinin dolu olması nedeniyle seçmeli bir derse/derslere kayıt olamayan depremzede öğrencilerimizin; ilgili dersin öğretim elemanını bilgilendirdikten sonra, öğrencisi oldukları Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıklarına en geç ders ekleme-bırakma işlemlerinin son gününe kadar (17 Mart 2023 tarihine kadar) dilekçe veya e-posta yoluyla başvurmaları halinde, bölümün uygunluk yazısı ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu derse/derslere kayıt yaptırabilmelerine,
   
 8. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemine kayıtlı olan öğrencilerimizden kayıt dondurmak isteyenler; öğrencisi oldukları Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıklarına mazeretlerini belirten bir dilekçe veya e-posta ile en geç derslerin başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde (24 Mart 2023 tarihine kadar) bu taleplerini ilettikleri taktirde, bölüm uygunluk yazısı ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile Bahar Döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden sayılmamasına; mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayan öğrencilerin ise, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde taleplerinin aynı süreçlerden geçerek yeniden değerlendirilmesine,
   
 9. 2022-2023 Akademik Yılı Güz Döneminde son yarıyılına kayıtlı olan önlisans ve lisans öğrencileri için 30 Ocak-17 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan bütünleme sınavı başvurularının 24 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmasına,
   
 10. Doktora programlarımıza kayıtlı olup, 2021-2022 Bahar dönemi sonu itibarıyla tez savunmasını 02 Eylül 2022 tarihine kadar yaparak jüri tarafından 6 ay düzeltme (uzatma) kararı verilmesi nedeniyle, düzeltme süresi sonrası son jüriye girme tarihi 02 Mart 2023 tarihine denk gelen doktora öğrencilerimizin, tez savunmasına giriş tarihlerinin 31 Mart 2023 tarihine kadar ertelenmesine,
   
 11. YÖK'ün 17 Şubat 2023 tarihli kararları temelinde belirlenen özel öğrencilik kriterlerini sağlayan öğrencilerin, özel öğrencilik başvurularını, en geç 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi derslerinin başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde (24 Mart 2023 tarihine kadar) yapabilmelerine, bu kapsamda yapılan özel öğrencilik için ayrıca bir ücret alınmamasına,

karar verilmiştir.

Sevgi ve saygılarımızla.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
20/02/2023 - 15:44