Sevgili Öğrencilerimiz,

Devam eden COVID-19 pandemisi sürecinde, Üniversitemizde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için eğitim öğretim yönteminin belirlenmesi konusunda bir süredir tüm akademik birimlerimiz ile etkileşim içinde çalışmalar yürütülerek kapsamlı veriler toplanmış ve çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar, Yükseköğretim Kurulu ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın öneri ve yönlendirmeleri devamlı takip edilerek, Üniversitemiz yurtlarının, kafeteryalarının, kampüs içi toplu taşıma araçlarının ve farklı ortak kullanım alanlarının sürdürülebilir sağlıklı ve güvenli kullanım olasılıkları, riskleri dikkate alınarak, en temelde öğrencilerimizin ve mensuplarımızın sağlığı öncelik tutularak yürütülmektedir.

Tüm bu değerlendirmeler temelinde Üniversitemiz Senatosu, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi eğitim öğretim yönteminin belirlenmesi gündemiyle 4 Eylül 2020 tarihinde toplanmış, Güz Döneminde Üniversitemizdeki tüm derslerin uzaktan öğretim yöntemleriyle sürdürülmesi; uygulamalı saati olan dersler için ilgili dönemin sonunda ek süre tanınması konusunun pandeminin seyrine göre yeniden değerlendirilmesi kararını oy birliği ile almıştır.

İlgili Senato kararımız temelinde tüm akademik birimlerimizin, Güz Dönemi kapsamındaki derslerinin tüm düzenlemelerini uzaktan öğretim yöntemlerini kullanarak yapmaları gerekmektedir. Eğitimin yüz yüze sürdürülebileceği bir ek süre kullanımının mümkün olup olmaması durumu pandeminin seyrine göre ileriki zamanlarda değerlendirilecektir. Bu sebeple, 2020-2021 Güz Dönemi'nin şimdiden ek süre ihtimali düşünülerek organize edilmesi, içinde bulunduğumuz aşamada mümkün görünmemektedir. Güz döneminde açılması planlanan, zorunlu uygulama içeren derslerin uygulamalı kısımlarının, 2020-2021 Bahar Dönemi kapsamında veya 2021 yaz aylarında organize edilebilecek bir uygulama süresine aktarılma durumu ise hem pandeminin seyri ile ilgili tahmin edilemeyen unsurların varlığı, hem de ilgili dönemlerin bu amaçla kullanımı konusunda Üniversitemiz kapsamında yapılması gereken sistem düzenlemeleri ile ilgili incelemelerin devam etmesi sebebiyle belirsizliğini korumaktadır. Tüm öğretim elemanlarımızın ve akademik birimlerimizin, bölüm ve programların müfredat işleyişlerini bu unsurları göz önüne alarak düzenlemeleri gerekmektedir.

Uzaktan öğretim yöntemleri ile sürdürülecek ve standart harf notu sistemimizin uygulanacağı 2020-2021 Güz Döneminde, öğrencilerimizin kampüs ortamında değilken ders süreçlerini aksaklık yaşamadan takip edebilmelerini desteklemek için; akademik danışmanların ve ders veren akademik personelimizin öğrencilerimizle düzenli ve sağlıklı iletişim içinde olması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Üniversitemizin uzaktan öğretim süreçlerini desteklemek amacıyla, geçtiğimiz Bahar Döneminden bu yana ara vermeden yürüttüğümüz çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. İlgili konulardaki duyuru ve gelişmeler https://its.metu.edu.tr/uzaktanegitim/ sayfasından takip edilebilmektedir.

Her zaman olduğu gibi, pandeminin etkisini kuvvetli bir şekilde gösterdiği içinde bulunduğumuz zaman diliminde de önceliğimiz, Üniversitemizin eğitim ve öğretim kalitesinden ödün vermeden eğitim süreçlerimizi yürütmektir. ODTÜ Ailesi olarak, tüm öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın ve personelimizin desteği ile 2020-2021 Güz Dönemini de Üniversitemize yakışır bir işbirliği ve yapıcılıkla tamamlayacağımıza olan inancımızı paylaşır, sağlıklı ve başarılı bir süreç dileriz.

Başarı dilekleri ve sevgilerimizle.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
11/09/2020 - 11:57