Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) 31.03.2020 tarihli toplantısında 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için kayıt dondurmayla ilgili aldığı kararlara göre; önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olan öğrenciler, Koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde, kayıt dondurulan süre azami süreden sayılmaksızın kayıtlarının dondurulmasını talep edebileceklerdir.

Buna ilaveten, içinde bulunduğumuz dönemde öğrencilerimiz bazı ders içeriklerine ulaşmakta veya dersi takip etmekte zorluk yaşarken; diğer derslerini ders işleyişindeki farklılıklardan dolayı takip edebildiklerini belirtmektedirler. Bu durumdaki öğrencilerimiz, takip ettikleri derslerinin değerlendirilebilmesi için dönem kayıtlarının devam etmesini; ancak, uzaktan devam edemedikleri derslerinden sorumlu olmamayı talep etmektedirler. Bu talebi olan öğrencilerimize 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için, uzaktan eğitim imkanlarıyla takip edemedikleri derslerini kayıttan düşürme hakkı tanınabilecektir.

Öğrencilerimizin Kayıt Dondurma ve Dersi Kayıttan Düşürme (DROP) talepleri için sürecin şu şekilde işlemesi beklenmektedir:

(a) Öğrenci, danışmanını cc’leyerek talebini Bölüm Başkanlığına e-posta ile iletir (bahsedilen e-posta @metu.edu.tr uzantılı e-posta adresinden gönderilmelidir)1

(b) Danışman “reply all” seçeneği ile talebi uygun görüp görmediğini belirtir1

(c) Bölüm Başkanlığı, talebi ve sürecin uygunluğunu değerlendirerek talebi ilgili Dekanlığa/Enstitü Müdürlüğüne iletir1

(d) Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulları, öğrencilerin Kayıt Dondurma ve Dersi Kayıttan Düşürme taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek gruplar halinde alınan kararları ÖİDB’ye iletir.

(e) Öğrencilerimiz, 05 Haziran 2020 tarihine kadar Kayıt Dondurma veya Dersi Kayıttan Düşürme taleplerini Bölüm Başkanlıklarına iletebilirler.

  • Tez aşamasında olan öğrencilerin Kayıt Dondurma talepleri, YÖK’ün ilgili kararı doğrultusunda tez danışmanları tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilecek; talepler, ilgili tezlerin “konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işlemlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında” danışmanın açıklama ve görüşleriyle birlikte iletilmesi kaydıyla ÜYK’da değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
  • Dersten Çekilme (Withdrawal) işlemleri ile ilgili Yönetmelik kapsamındaki uygulama ve süreçler geçerliliğini korumaktadır.
  • Dersi Kayıttan Düşürülen (DROP) öğrencinin kaydından düşürülen ders(ler) transkriptinde görünmez. Bu yöntemle kayıttan düşürülen dersler için, Dersten Çekilme (Withdrawal) işlemlerinden farklı olarak, devam eden dönemlerde yerine ders saydırma gibi bir zorunluluk yoktur, bu nedenle takibi gerekmez. Öğrencilerimizin dersi kayıttan düşürme talepleri, esnek ve avantajlı bir yöntem olarak içinde bulunduğumuz dönemde değerlendirilebilecektir.

 

1 Bu işlemler, bölümlerimizdeki toplam öğrenci sayısı, danışman başına düşen öğrenci sayısı, beklenen Kayıt Dondurma veya Dersi Kayıttan Düşürme talepleri sayısı gibi unsurlar temelinde Bölüm Başkanlıklarımızın iç organizasyonuyla yürütülmelidir. Her durumda, içinde bulunduğumuz dönem gereğince uzaktan yapılacak olan tüm talep ve onayların yukarıda belirtildiği şekilde belgelenebilir ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurullarına eksiksiz olarak sunulabilir şekilde hazırlanması Bölüm Başkanlıklarının, sürecin koordinasyonu Dekanlıkların ve Enstitü Müdürlüklerinin sorumluluğundadır.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
09/04/2020 - 16:15