ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


Lisansüstü Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

(PROGRAMLARA YENİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER İLE

 AF KANUNUNDAN YARARLANARAK KAYIT YENİLEYENLER)

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
1. Kat/ Lisansüstü Birimi
Tel           : 0 (312) 210 34 78,
0 (312) 210 34 75,  0 (312) 210 34 76
0 (312) 210 34 77,  0 (312) 210 34 16 
0 (312) 210 34 79,  0 (312) 210 34 81
Faks         : 0 (312) 210 79 60
E-İleti       : oidb@metu.edu.tr
/kayit/index.html

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

17-21 Eylül 2018

Lisansüstü Programlara Kabul Edilen Öğrencilerin Ön Kayit Işlemleri

26 – 28 Eylül 2018

Etkileşimli Kayıtlar ve Danışman Onayları

28 Eylül 2018

Öğrenci Katkı Paylarının Ödenmesi İçin Son Gün

8-12 Ekim 2018

Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları

 

ENSTİTÜLER BAZINDA EVRAK TESLİM TARİHLERİ

 

TARİH

SAAT

PROGRAMLAR

 

17 Eylül 2018, Pazartesi

09.00-12.15

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Arkeometri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Biyokimya, Biyoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoteknoloji , Bölge Planlama

17 Eylül 2018, Pazartesi

13.30-17.00

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Çevre Mühendisliği, Çimento Mühendisliği , Çevre Yönetimi, Deprem Çalışmaları, Deprem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Ürünleri Tasarımı

 

18 Eylül 2018, Salı

09.00-12.15

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Etkileşim için Tasarım, Fen Bilimleri Eğitimi, Fizik,  Gıda Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Hidrosistem Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Jeodezi ve Coğrafik Bilgi Teknolojileri

 

18 Eylül 2018, Salı

13.30-17.00

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Jeoloji Mühendisliği, Kentsel Tasarım, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kültürel Mirası Koruma Programı, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Matematik, Matematik Eğitimi, Mekanik Tasarım ve İmalat,

19 Eylül 2018, Çarşamba

09.00-12.15

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mikro ve Nano Teknoloji, Mimarlık, Mimarlıkta Sayısal Tasarım ve Üretim Teknolojileri, Moleküler Biyoloji  ve Genetik, Mühendislik Bilimleri, Mühendislik Yönetimi,   Nörobilim ve Nöroteknoloji, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi,

19 Eylül 2018, Çarşamba

13.30-17.00

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Polimer Bilim ve Teknolojisi, Restorasyon, Şehir Planlama, Şehir ve Bölge Planlama, Yapı Bilimleri, Yapı Mekaniği , Yazılım Mühendisliği, Yer Sistem Bilimleri, Yöneylem Araştırması 

20 Eylül 2018, Perşembe

09.00-12.15

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Aile Psikolojisi, Avrasya Çalışmaları, Avrupa Bütünleşmesi, Avrupa Çalışmaları, Asya Çalışmaları, Beden Eğitimi ve Spor, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, Bölge Çalışmaları, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Planlanması, Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

 

20 Eylül 2018, Perşembe

13.30-17.00

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Felsefe, İktisat, İlköğretim, İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, İngiliz Edebiyatı, İşletme, Kadın Çalışmaları, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler, Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları, Medya ve Kültürel Çalışmalar, Mimarlık Tarihi, Okul Öncesi Eğitimi

 

21 Eylül 2018, Cuma

09.00-12.30

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Orta Doğu Araştırmaları, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyal Antropoloji, Sosyal Bilimler (Türk-Alman), Sosyal Politika, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Uygulamalı Etik, Yerleşim Arkeolojisi, Yöneticiler için İşletmecilik

21 Eylül 2018, Cuma

 

13.30-17.00

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

KAYIT YERİ

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı / Zemin Kat

 

 

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 

Aşağıda belirtilen belgeler başvuru yapılırken verilmiş olsa dahi, kayıtların düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile tekrar verilecektir. Kayıtların bizzat öğrenci tarafından yapılması gerektiğinden evraklar posta ile kabul edilmeyecektir.

 

 • Lisansüstü Öğrenci Evrak Teslim Formu (/formlar) adresinden çekilir.
 • ALES internet çıktısı, GRE belgesinin aslı ve fotokopisi (dönem arası vermeden aynı lisansüstü programa kayıt yaptıranlardan istenmez)
 • ODTÜ İYS sonuç belgesi (http://www.dbe.metu.edu.tr/prf/) adresinden çekilir veya TOEFL-IELTS-PTE ACADEMIC belgesi aslı ve fotokopisi (İngilizce yeterlik belgesi, dönem arası vermeden aynı lisansüstü programa kayıt yaptıranlardan istenmez)
 • Diploma/Geçici Mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi (sadece ODTÜ dışındaki üniversite mezunlarından istenir)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 1 adet fotoğrafınızın renkli fotokopisi (fotoğrafın orjinal boyutunun A4 üzerine renkli fotokopisi olmalıdır)
 • Cumhuriyet Savcılığı’ndan iyi hal kağıdı (sadece Af Kanunu kapsamında kayıt yenileyen öğrencilerden istenir)

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI

 

Öğrenci kimlik kartı başvurusu için aşağıdaki bağlantıda yer alan bilgiler incelenmeli ve kimlik başvurusu yapılmalıdır.

http://oidb.metu.edu.tr/ogrenci-kimlik-kartlari

 

ASKERLİK

 

Lisansüstü programlarda askerlik sevk tehiri, ilgili kanun gereği öğrencinin başvurusu üzerine yapılır. Askerlik sevk tehiri yaptırmak isteyenler, etkileşimli kayıtlardan sonra Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminin (ÖİBS) 190 No.lu programından çekecekleri Askerlik Sevk Tehiri Başvuru Formu, Askerlik Durum Belgesi ve Diploma fotokopisi ile ÖİDB/1. Kat/ Lisansüstü Programlar Askerlik Sorumlusuna başvuracaklardır.

 

KAYIT SİLDİRME

 

Aşağıda belirtilen kapsamdaki öğrencilerin, dönem arası vermemiş olsalar dahi önceki programları için kayıt sildirme işlemi yapmaları gerekir.

 

 • Lisansüstü programlarda kayıtlı iken; yeniden aynı anabilim dalına (opsiyon değişikliği vb.) kabul edilen öğrenciler
 • Yüksek lisans programından mezun olup doktora programına kabul edilen öğrenciler

 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ MUAFİYETİ, BANKA HESAP NUMARALARI

 

Katkı payı/öğrenim ücreti miktarları, katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti, banka hesap numaraları vb. Bilgilere http://oidb.metu.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.

 

Araştırma görevlisi kadrosuna yeni atananların evrak teslimi esnasında ÖİDB’de bulunan görevliye akademik kimlik kartının fotokopisini sunmaları ve aslını göstermeleri veya atama işlemlerinin sürmekte olduğunu, bağlı bulundukları Personel Daire Başkanlıklarından alacakları bir yazı ile belgelendirmeleri gerekir. Bu belgelerin bir kopyasının da öğrenci tarafından Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ofisi görevlisine verilmesi ve sisteme işletilmesi gerekir. Aksi takdirde etkileşimli kayıtlar sırasında kayıt programı, katkı payı/öğrenim ücretinın ödenmediğine dair uyarı verecek ve kayıt izni vermeyecektir.

 

ALES/GRE

ALES sınav sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. GRE/ GMAT belgeleri beş yıl süre ile geçerlidir. Ancak YÖK kararı çerçevesinde, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ayrılan öğrencilerden (kendi isteği ile ayrılan, akademik başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilen, programı tamamlayan) en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden aynı veya başka bir lisansüstü programakabul alanlardan yeni tarihli ALES sınavı istenmez (Anabilim Dalı ölçütlerini sağlamayanların yeni geçerli belge sunmaları gerekir).

  

İNGİLİZCE YETERLİK

 

Yönetmelik gereği lisansüstü programlara başlayabilmek için tüm öğrenciler (ana dili İngilizce olan yabancı uyruklular dahil) İngilizce Yeterlik Belgesi sunmak zorundadır.

 

Üniversite Senatosunca eşdeğerliği kabul edilen tüm İngilizce Yeterlik Sınavlarının geçerlik süresi iki yıldır. Programa başvurulduğu anda iki yıldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul edilmez. Programlara başvuru aşamasında geçerli olan belge kayıt aşamasında da geçerli kabul edilir. Ancak yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü sağlanmak zorundadır.

 

Son dört dönem içinde (kayıt olunacak dönem hariç, başvurunun yapıldığı dönem dahil olmak üzere, geriye dönük dört dönem) en az bir dönem ODTÜ’de lisansüstü öğrencisi olup aynı veya başka bir lisansüstü programa yeniden kabul edilenlerden kayıt sırasında İngilizce Yeterlik belgesi istenmez, programa doğrudan kayıtları yapılır. Ancak yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü sağlanmak zorundadır.

 

EVRAK TESLİMİ VE ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR

 

 • Öğrenci Numaraları: Programa yeni kabul edilen öğrenciler öğrenci numaralarını lisansüstü programa başvuru yaptıkları on-line “ODTÜ Lisansüstü Programlarına Başvurular/MS-PhD Application” programından öğrenebilirler.

 

 • Katkı Payı/Öğrenim Ücreti: Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi ödemesi gereken öğrenciler ödeme yaparken öğrenci numarasını mutlaka banka görevlisine bildirmeli ve dekonta yazdırmalıdır.

 

 • Evrak Teslimi: Programa yeni kabul edilen öğrenciler kayıt evraklarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda kayıt görevlisine teslim ederler.

 

 • Öğrenci Şifresi: Öğrenciler kullanıcı kodu ve şifrelerini

https://useraccount.metu.edu.tr/ adresindeki işlemleri gerçekleştirerek alabilirler. Lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olanlardan ara vermeden lisansüstü programlara başlayanların kullanıcı kodu ve şifre almaları gerekmez. Eski kullanıcı kodu ve şifreleri geçerlidir.

 

 • Akademik Danışman: Öğrenciler danışmanları ile görüşerek alacakları dersleri belirlerler.

 

 • Etkileşimli Kayıt: Öğrenciler herhangi bir PC’den etkileşimli kayıt işlemlerini yaparlar. Etkileşimli kayıtlar hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/etkilesimli-kayitlar

 

 • Danışman Onayı: Öğrenciler etkileşimli kayıt işlemini tamamladıktan sonra, danışman onayı almak üzere şifreleri ile birlikte danışmanlarına giderler. Danışman, öğrencilerin aldığı dersleri kontrol ederek danışman onayını verir. Danışman onayı ders ekleme- bırakma işlemleri için de gereklidir.

 

 • Kayıt Yenileme: Öğrenciler yönetmelik gereği her dönem kayıtlarını yenilemek durumundadırlar. Kayıt yenileme işlemi, katkı payı/öğrenim ücreti ödeme, ders kaydı ve danışman onayını içerir. Bu işlemleri süresi içinde tamamlamayanlar kayıtsız duruma düşer.

 

 • Lisansüstü Yönetmelik: Öğrenciler ilgili yönetmeliği (programa devam ve başarı koşulları vb.) bilmekle yükümlüdürler. Lisansüstü yönetmeliğe aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/yonetmelikler

 

 • Öğrenciler akademik durumlarını Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS) programları vasıtası ile öğrenirler.