Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
02/02/2024 - 15:56

Lisansüstü programlarımız enstitüler tarafından yürütülmektedir. ODTÜ'de toplam 5 enstitü bulunmaktadır. Mevzuat temelinde programların başarı koşulları sağlandığında yüksek lisans/doktora derecesi alınır. Bazı anabilim dallarının tezsiz yüksek lisans programı ve/veya ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı seçenekleri bulunmaktadır.

Lisansüstü programlarımızın tamamlanması için başarı koşulları, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilmektedir. Mevzuat temelinde lisansüstü programların minimum ders yükü sayısı ve kredileri aşağıdaki gibidir. Ancak, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince; ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen “program müfredatları” her lisansüstü program için farklılık gösterebilmektedir.

Program

Azami Süre

Minimum Ders Yükü Sayısı

(Ders yükünü tamamlama süreleri Yönetmeliğimizde belirtilmektedir.)

Minimum Kredi Yükü

Minimum AKTS Kredisi

Tezsiz Yüksek Lisans

3 Yarıyıl

En az 10 adet kredili ders + Dönem Projesi

En az 30

En az 60

Tezli Yüksek Lisans

6 Yarıyıl

En az 7 adet kredili ders + Etik + Seminer

En az 21

En az 120

Doktora

12 Yarıyıl

En az 7 adet kredili ders + Etik + Seminer

En az 21

En az 240

Lisans Sonrası Doktora

14 Yarıyıl

En az 14 adet kredili ders + Etik + Seminer

En az 42

En az 300

 

*Verilen Dereceler

(1) Tezli
(2) Tezsiz
(3) İkinci Öğretim Tezsiz Program 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Program

Verilen Dereceler*

Arkeometri

M.S. (1,2)

Ph.D

Bilgisayar Mühendisliği

M.S. (1,3)

Ph.D.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

M.S. (1)

Ph.D.

Biyokimya

M.S. (1)

Ph.D.

Biyoloji

M.S. (1)

Ph.D.

Biyomedikal Mühendisliği

M.S. (1)

Ph.D.

Biyoteknoloji

M.S. (1)

Ph.D.

Bölge Planlama

M.C.P. (1)

 

Çevre Mühendisliği

M.S. (1)

Ph.D.

Çevre Yönetimi

M.S. (3)

 

Çimento Mühendisliği

M.S. (1,2)

 

Deprem Çalışmaları

M.S. (1)

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

M.S. (1)

Ph.D.

Endüstri Mühendisliği

M.S. (1)

Ph.D.

Endüstriyel Tasarım

M.S. (1)

Ph.D

Fen Bilimleri Eğitimi

M.S. (1)

Ph.D

Fizik

M.S. (1)

Ph.D.

Gıda Mühendisliği

M.S. (1)

Ph.D.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

M.S. (1)

Ph.D.

Hidrosistem Mühendisliği

M.S. (3)

 

İnşaat Mühendisliği

M.S. (1)

Ph.D.

İstatistik

M.S. (1,2)

Ph.D.

İş Sağlığı ve Güvenliği

M.S. (1,2)

 

Jeodezi ve Coğrafik Bilgi Teknolojileri

M.S. (1)

Ph.D.

Jeoloji Mühendisliği

M.S. (1)

Ph.D.

Kentsel Tasarım

M.C.P. (1)

 

Kimya

M.S. (1)

Ph.D.

Kimya Mühendisliği

M.S. (1)

Ph.D.

Maden Mühendisliği

M.S. (1)

Ph.D.

Makina Mühendisliği

M.S. (1)

Ph.D.

Matematik

M.S. (1,2)

Ph.D.

Matematik Eğitimi

M.S. (1)

Ph.D.

Mekanik Tasarım ve İmalat

M.S. (3)

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

M.S. (1)

Ph.D.

Mikro ve Nanoteknoloji

M.S. (1)

Ph.D.

Mimarlık

M.ARCH. (1)

Ph.D.

Mimarlıkta Sayısal Tasarım ve Üretim Teknolojileri
(ODTÜ - TU Delft Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı)

M.S. (1)

 

Moleküler Biyoloji  ve Genetik

M.S. (1)

Ph.D.

Mühendislik Bilimleri

M.S. (1)

Ph.D.

Mühendislik Yönetimi

M.S. (3)

 

Nörobilim ve Nöroteknoloji
(ODTÜ - Hacettepe Üniversitesi Ortak Doktora Programı)

 

Ph.D.

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

M.S. (1,2)

Ph.D.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

M.S. (1)

Ph.D.

Polimer Bilim ve Teknolojisi

M.S. (1)

Ph.D.

Kültürel Mirası Koruma

M.S. (1)

Ph.D.

Şehir Planlama

M.C.P. (1)

 

Şehir ve Bölge Planlama

 

Ph.D.

Veri ve Karar Bilimleri M.S. (1)  

Yapı Bilimleri

M.S. (1)

Ph.D.

Yapı Mekaniği

M.S. (3)

 

Yazılım Mühendisliği

M.S. (3)

 

Yer Sistem Bilimleri

M.S. (1,2)

Ph.D.

Yöneylem Araştrması

M.S. (1)

Ph.D.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program

Verilen Dereceler*

Aile Psikolojisi

M.S.(3)

 

Asya Çalışmaları

M.S. (2)

 

Avrasya Çalışmaları

M.A. (1,2)

 

Avrupa Bütünleşmesi

M.S. (3)

 

Avrupa Çalışmaları

M.S. (1,2)

 

Beden Eğitimi ve Spor

M.S. (1)

Ph.D.

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

M.S. (1,2)

Ph.D.

Bölge Çalışmaları

 

Ph.D.

Eğitim Bilimleri

M.S. (1)

Ph.D.

Eğitim Programları ve Öğretim

M.S. (1)

Ph.D.

Eğitim Yönetimi ve Planlanması

M.S. (1)

Ph.D.

Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme

M.A. (3)

 

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

M.S. (2)

 

Felsefe

M.A. (1)

Ph.D.

İktisat

M.S. (1,2)

Ph.D.

İlköğretim

 

Ph.D.

İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi

M.S. (1)

 

İngiliz Dili Öğretimi

M.A. (1)

Ph.D.

İngiliz Edebiyatı

M.A. (1)

Ph.D.

İşletme

M.B.A. (1,2)

Ph.D.

Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler

M.S. (1,2)

Ph.D.

Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları

M.S. (1, 2)

 

Medya ve Kültürel Çalışmalar

M.S. (1,2,3)

 

Mimarlık Tarihi

M.A. (1)

Ph.D.

Okul Öncesi Eğitimi

M.S. (1)

Ph.D.

Orta Doğu Araştırmaları

M.S. (1,2)

 

Psikoloji

M.S. (1)

Ph.D.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık

M.S. (1)

Ph.D.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

M.S. (1,2)

Ph.D.

Sosyal Antropoloji

M.S. (1)

 

Sosyal Bilimler (Türk-Alman)
(ODTÜ-Humboldt Çift Diploma Programı)

M.A. (2)

 

Sosyal Politika

M.S. (1,2)

 

Sosyoloji

M.S. (1,2)

Ph.D.

Tarih

M.A. (1)

Ph.D.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

M.S. (1,2)

 

Uluslararası İlişkiler

M.S. (1,3)

Ph.D.

Uygulamalı Etik

M.S. (3)

 

Yerleşim Arkeolojisi

M.S. (1)

Ph.D.

Yöneticiler için İşletmecilik

M.B.A. (3)

 

 

Deniz Bilimleri Enstitüsü

Program

Verilen Dereceler*

Deniz Bilim (Oşinografi)

M.S. (1)

Ph.D.

Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık

M.S. (1)

Ph.D.

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği

M.S. (1)

Ph.D.

 

Enformatik Enstitüsü

Program

Verilen Dereceler*

Bilişim Sistemleri

M.S. (1,2)

Ph.D.

Bilişsel Bilimler

M.S. (1,2)

Ph.D.

Biyoenformatik

M.S. (1)

 

Internet Üzerinden Bilişim

M.S. (3)

 

Modelleme ve Simulasyon

M.S. (3)

 

Çokluortam Bilişimi

M.S. (1)

Ph.D. 

Tıp Bilişimi

M.S. (1,2)

Ph.D.

Siber Güvenlik

M.S. (1,2)

 

Veri Bilişimi

M.S. (1)

 

Yazılım Yönetimi

M.S. (3)

 

 

Uygulamalı Matematik Enstitüsü

Program

Verilen Dereceler*

Aktüerya Bilimleri

M.S. (1,2)

 

Bilimsel Hesaplama

M.S. (1,2)

Ph.D

Finansal Matematik

M.S. (1,2)

Ph.D

Kriptografi

M.S. (1,2)

Ph.D.

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Program

Verilen Dereceler*

Bilgisayar Mühendisliği

M.S (1)

 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

M.S (1)

 

İngilizce Öğretmenliği

M.A. (1)

 

Makina Mühendisliği

   

Siyaset Bilimi & Uluslararası İlişkiler

M.S (1)

 

Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri

M.S (1)