2021-2022 GÜZ DÖNEMİ İÇİN “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (EK MADDE 2)” KAPSAMINDA

 YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başvuru Birimi

Tel: 0 (312) 210 34 64 -210 34 12

Online İletişim Formu

 
ÖNEMLİ TARİHLER:

02 - 16 Ağustos 2021

   Ek Madde 2  Yatay geçiş başvuruları

         

KAPSAM

Başvurular, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 2”  hükümleri çerçevesinde yapılır. 

Bu kapsamda;

 • Rusya Federasyonu'nda önlisans, lisans ve lisansüstü (tıpta uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitim gören TC vatandaşları,
 • Suriye ve Mısır’da eğitim gören TC vatandaşları ile bu ülkedeki yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Yemen’de eğitim gören TC vatandaşları,
 • Libya’da eğitim gören TC vatandaşları,

başvuru yapabilecektir.

MEVZUAT

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı usul ve esasları için tıklayınız.
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

 BAŞVURU BELGELERİ ve BAŞVURU SÜRECİ

 1. Başvuru formu (http://oidb.metu.edu.tr/tr/formlar web sayfasından temin edilebilir.)
 2. Öğrenci belgesi
 3. Not dökümü/ transkript
 4. Puan türü, puanı, başarı sırası vb. detay bilgileri içeren sınav/diploma belgesi
 5. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda aldığı ders içerikleri 
 6. Nüfus cüzdanı/pasaport fotokopisi
 7. İngilizce Yeterlik Belgesi (İngilizce Yeterlik başlığı altındaki açıklamaları okuyunuz.)

Belgelerin son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) Başvuru Birimine elden getirmeleri ya da posta veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

İNGİLİZCE YETERLİK

Üniversitede eğitim öğretim dili İngilizce’dir. İngilizce yeterliğin başvuru sırasında belgelenmesi zorunludur. Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavları ve puanları eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.  

2021-2022 Güz Dönemi için başvuru yapacak adaylardan ODTÜ İYS sınavına girecek olanların 8 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan sınava girmeleri beklenmektedir. Eylül sınav tarihi başvuru değerlendirmelerinden sonra yapıldığı için başvuruda kabul edilmemektedir.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇLAR

I. Aşama: Ön değerlendirme

Ön değerlendirme, adayların mevzuat kapsamında başvuru koşullarını sağlayıp/sağlamadığına ilişkin olarak yapılır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurusu, ilgili akademik birimlere iletilir. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları “başvuru aşamasında ret” olarak sonuçlanır.

II. Aşama: Değerlendirme ve sonuçlar

Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi ilgili akademik birimler tarafından yapılır. Adaylardan, programa kabul edilenlerin listesi http://oidb.metu.edu.tr/tr/butun-duyurular web adresinde duyurulur.

Ön değerlendirme veya değerlendirme aşamasında başvurusu ret olarak sonuçlanan adaylara evrak iadesi yapılmaz.

İNTİBAK İŞLEMLERİ

Yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve programa saydırdıkları derslerin not karşılıkları, öğrencinin kayıtlı olduğu programa başladığı veya geçiş yaptığı dönemden itibaren genel not ortalamasına katılır.

AZAMİ SÜRE

Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/ programlarında harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır.

KATKI PAYI ÖDEMELERİ

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgilere http://oidb.metu.edu.tr/ web adresinde yer alan “ÖDEMELER” başlığı altından ulaşılabilir.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
17/09/2021 - 14:32