2023 - 2024 GÜZ DÖNEMİ İÇİN “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (EK MADDE 2)” KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başvuru Birimi

Online İletişim Formu

oidb-basvuru@metu.edu.tr

 
ÖNEMLİ TARİHLER:

01 - 15 Ağustos 2023

   Ek Madde 2  Yatay geçiş başvuruları

         

KAPSAM

Başvurular, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 2”  hükümleri çerçevesinde yapılır. 

Bu kapsamda;

  • Suriye ve Mısır’da eğitim gören TC vatandaşları ile bu ülkedeki uluslararası öğrenciler,
  • Yemen’de eğitim gören TC vatandaşları,

başvuru yapabilecektir.

MEVZUAT

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

 BAŞVURU BELGELERİ ve BAŞVURU SÜRECİ

  1. Başvuru formu (http://oidb.metu.edu.tr/tr/formlar web sayfasından temin edilebilir.)
  2. Öğrenci belgesi
  3. Not dökümü/ transkript
  4. Puan türü, puanı, başarı sırası vb. detay bilgileri içeren sınav/diploma belgesi
  5. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda aldığı ders içerikleri 
  6. Nüfus cüzdanı/pasaport fotokopisi
  7. İngilizce Yeterlik Belgesi (İngilizce Yeterlik başlığı altındaki açıklamaları okuyunuz.)

Adayların aşağıda belirtilen başvuru belgelerini 15 Ağustos 2023 saat 17.00'ye kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başvuru Ofisine (Giriş Kat) elden teslim etmeleri ya da posta/kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

İNGİLİZCE YETERLİK

Üniversitede eğitim öğretim dili İngilizce’dir. İngilizce yeterlik belgesinin başvuru sırasında sunulması zorunludur. Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavları ve puanları eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.  

DEĞERLENDİRME ve SONUÇLAR

I. Aşama: Ön değerlendirme

Ön değerlendirme, adayların mevzuat kapsamında başvuru koşullarını sağlayıp/sağlamadığına ilişkin olarak yapılır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurusu, ilgili akademik birimlere iletilir. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları “başvuru aşamasında ret” olarak sonuçlanır.

II. Aşama: Değerlendirme ve sonuçlar

Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi ilgili akademik birimler tarafından yapılır. Adaylardan, programa kabul edilenlerin listesi http://oidb.metu.edu.tr/tr/butun-duyurular web adresinde duyurulur.

Ön değerlendirme veya değerlendirme aşamasında başvurusu ret olarak sonuçlanan adaylara evrak iadesi yapılmaz.

İNTİBAK İŞLEMLERİ

Yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve programa saydırdıkları derslerin not karşılıkları, öğrencinin kayıtlı olduğu programa başladığı veya geçiş yaptığı dönemden itibaren genel not ortalamasına katılır.

AZAMİ SÜRE

Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/ programlarında harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır.

KATKI PAYI ÖDEMELERİ

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgilere http://oidb.metu.edu.tr/ web adresinde yer alan “ÖDEMELER” başlığı altından ulaşılabilir.

KAYITLAR

Kabul edilen adaylar için duyurular http://oidb.metu.edu.tr/tr/kim-nasil-kayit-yapmali adresinden takip edilmelidir.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
19/01/2024 - 13:39