ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


Son Yarıyılına Kayıtlı Olan Önlisans ve Lisans Öğrencileri İçin Bütünleme Sınavları

Önemli Tarihler

28 Ocak  2019

Yarıyıl sonu notlarının ilan edilmesi

 4 Şubat 2019

Incomplete (I) notlarının ilanı

28 Ocak -8 Şubat 2019

Sonbahar yarıyılında mezuniyet döneminde olan öğrenciler için bütünleme başvuruları

6 -8 Şubat 2019

Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları

(2018-2019/ Bahar Yarıyılı)

22 Şubat 2019

Sonbahar Yarıyılı  için  ilgili Yönetim Kurulu’nca  değişikliği onaylanan  maddi  hata ve  bütünleme notlarının  verilmesi  için   son gün

 

Yönergenin ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir. 

 

MADDE 2- (1) Bu yönerge Orta Doğu Teknik Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında son yarıyılına kayıtlı öğrencilerin bütünleme sınavları ile ilgili hükümleri kapsar.

(2) Bir öğrenci,  kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde, kayıtlı olduğu programın müfredatında bulunan tüm derslerini tamamlıyor ve  önlisans/lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son yarıyıl öğrencisi sayılır.

 

Bütünleme Sınavı Koşulları

MADDE 3- (1) Son yarıyılında bulunan öğrenciler son iki yarıyılda not ortalamalarına katılan kredili en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya kredisiz en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere veya son yarıyılında (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencilere son yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok iki dersten bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarına kadar kullanılmak üzere bütünleme sınav hakkı verilir.

(2) Bütünleme sınavı final sınavı olan dersler için uygulanır.

 

(3) Yarıyıl sonu harf notu değerlendirmesi yarıyıl içine yayılan çalışmalar sonucunda oluşan dersler (tasarım dersleri, stüdyo dersleri, laboratuvar, staj uygulamaları, dönem projesi, tez ve teze ilişkin dersler vb.) için bütünleme sınavı uygulanmaz. Bu kapsamdaki dersler ilgili bölüm/ EABD tarafından belirlenerek ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından ilan edilir.

(4) Bütünleme sınavına, yarıyıl harf notu FF, FD veya U olup ilgili dersin yarıyıl sonu (final) sınavına giren veya yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olduğu halde bu sınava girmeyen öğrenciler girebilir.

(5) NA notu alınan dersler için bütünleme sınavı verilmez. Derse devam ve derse devamın yarıyıl sonu harf notuna katkısı; yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları ve NA notuna ilişkin koşullar, öğretim elemanları tarafından ilgili dönemin derslerinin başlangıcında yazılı ve sözlü olarak (ders izlencesinde, METU-online ortamında vb.) öğrencilere duyurulur.

(6)  Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için telafi sınavı verilmez.

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı  Sonbahar Yarıyılında son yarıyılına kayıtlı olan önlisans ve lisans öğrencilerinden bütünleme sınavına girmek isteyenlerin başvuru yapması gerekmektedir.

 

Bütünleme sınavları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Sonbahar Yarıyılı mezuniyet listesine giren öğrenciler için aşağıda örnekleri verilen son iki yarıyıl derslerinden seçilebilir.

 

Örnek 1: 2018-2019 Sonbahar Yarıyılı kayıtlı/ 2017-2018 Bahar Yarıyılı  kayıtlı olunan dersler için

Örnek 2: 2018-2019 Sonbahar Yarıyılı kayıtlı/ 2017-2018 Bahar Yarıyılı izinli/ 2017-2018 Sonbahar Yarıyılı  kayıtlı  olunan dersler için

 

Öğrenciler başvurularını, kullanıcı kodu ve şifreleri ile aşağıda belirtilen internet adresinde yer alan programdan yapacaktır. Program, öğrencinin bütünleme sınav hakkı olup olmadığına ilişkin Yönerge kontrollerini yapmaktadır.

https://student.metu.edu.tr/

 

Başvurular, anlık olarak aşağıda belirtilen adresten Bölüm Başkanlıkları/ Öğretim Görevlileri tarafından görüntülenebilecektir.

https://oibs2.metu.edu.tr/View_Resit_Examination_Department_225/

 

Bütünleme sınavları Sonbahar yarıyılı mezuniyet listesine giren öğrenciler için son iki yarıyıl derslerinden seçilebilir.

 

Bütünleme sınav tarihi ve yeri, bütünleme sınavı başvurusu yapılan dersler için ilgili Bölüm Başkanlıkları tarafından ilan edilecektir.

 

İlgili Yönerge kapsamında bütünleme sınavı tarihi, öğretim üyesi tarafından bir sonraki yarıyılın başına kadar verilebilir  ( 22 Şubat 2019).