ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


TC Uyruklu Öğrenciler İçin Burs Olanakları

 

Başarı  Bursları

Başarı bursları, ÖSS sınavında dereceye giren öğrencilere ODTÜ Vakfı Üstün Başarı Bursu, ODTÜ Vakfı Başarı Bursu ve ODTÜ Vakfı Temel Bilim Bursu isimleriyle verilmektedir. Bu burslar karşılıksız olup, öğrenci yerleştirildiği programda öğrenimine başarılı olarak (iki dönem üstüste hem dönem hem de genel not ortalaması 2.50’nin altına düşmediği takdirde)  devam ettiği sürece verilir. ODTÜ Vakfı Üstün Başarı Bursu, ODTÜ Vakfı Başarı Bursu ve ODTÜ Vakfı Temel Bilim Bursu'nun her üçünü de almaya hak kazanan öğrencilere, daha yüksek olan başarı bursu verilmektedir. Bu bursları kazanan öğrencilere burs otomatik olarak tahsis edilir ve burs ödemeleri bankadan her ayın 15’ne kadar  yapılır. Başarı bursları ile ilgili detaylı bilgi her yıl ÖSS kılavuzunda yer alır.


ODTÜ Burs ve Yardım Komitesinin Dağıtımını  Üstlendiği Burs ve Yardımlar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomik sorunları olan öğrencilerine olanakları ölçüsünde destek olmayı bir görev bilmektedir. ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği ve ODTÜ Geliştirme Vakfı yanında, birçok mezunumuz bireysel, kurumsal ve çeşitli illerde faaliyet gösteren mezun dernekleri aracılığıyla çok sayıda öğrencimize burs ve yardım  olanağı sağlamaktadır. Öğrencilerimizin aileleri de yardım  fonuna katkıda bulunmaktadır. Ayrıca birçok vakıf, dernek, kuruluş ve kişinin ODTÜ öğrencilerine verdiği yardımların   dağıtımını ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi yapmaktadır.

Bu gruptaki yardımların bazılarında öğrencinin başarı durumu (ÖSS puanı/genel not ortalaması) etkili olmakla beraber, genelde bu yardımlar  başarılı öğrencilere verilen bir ödül değil, ekonomik sorunlar nedeni ile eğitimlerini sürdürmekte zorlanan öğrencilere yapılan yardımlardır. Nakit yardımları  öğrencinin bir aylık zorunlu tüm masrafını (yemek, yurt, kitap, giyecek, yol vb.) karşılayacak kadar yüksek olabildiği gibi, küçük bir katkı ile sınırlı da kalabilmektedir. Öğrencinin ekonomik durumu göz önüne alınarak yardımlar  dağıtılmakta ve bazı özel durumlarda bir öğrenci nakit, yurt ve yemek yardımlarının hepsinden yararlanabilmektedir.

Yanlış beyanlar yardımların  adil dağıtılmasını ve gereksinimi olan bütün öğrencilere yeterli desteğin sağlanmasını engellemektedir. Her eğitim yılı başında kayıtlar sırasında yardım  başvurusunda bulunan 4500'ün üzerindeki öğrenciden bilgisayarla yapılan ön elemeyi geçen 2500 dolayındaki öğrenci sözlü görüşmeye çağırılır ve gereksinimi en çok olanlar saptanmaya çalışılır. Yardımların  dağıtımı öğrencilerin beyanları baz alınarak yapılır. Bununla beraber daha sonra yapılan araştırmalar sonunda yanlış beyan saptanırsa verilen yardım geri alınarak disiplin soruşturması açılır. Her yıl ODTÜ'yü kazanan 3000’e yakın öğrenciden sadece 1400-1500’üne bu kanaldan yardım  olanağı sağlanabilmektedir. Öğrencilerimizin yardım başvurusu yapmadan önce ülkemizin koşullarını göz önüne alarak kendi durumlarını değerlendirmeleri uygun olacaktır. Öğrencilerimizden, başkalarının hakkını çiğnememeye özen göstermelerini ve daha sonra üzücü durumlarla karşılaşmamak için gerekli duyarlılığı sahip olmaları beklenmektedir.


Yardım başvuruları, 
'https://ozlukbilgi.metu.edu.tr/'adresinden yapılacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi ve bursların dağıtımı ile ilgili takvim her yıl Mayıs ayında ilan edilir ve tüm öğrenciler ODTÜ'yü yeni kazanan öğrenci kayıtlarının bitimine kadar başvuru yapabilirler.

Ancak, ailelerinin ekonomik durumunda burs başvurusu sırasında beyan ettiklerinden farklı bir durum ortaya çıkan öğrencilerin Burs ve Yardım Ofisine başvurmaları gerekmektedir. Bu başvuru yeni bir burs talebi, alınan bursun artırılması veya burstan vazgeçme doğrultusunda olabilir. Burs ve yardımın başarısızlık nedeni ile kesilmiş olması durumunda bursun kesilme nedeni ortadan kalktığı zaman yeniden başvuru yapılabilir. Burs ve yardımın disiplin nedeni ile kesilmiş olması durumunda ise kesilme nedeni ortadan kalktıktan bir yıl sonra, bir kereye mahsus olarak yeniden başvuru yapılabilir.


ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi'nin dağıtımını üstlendiği burslar

Nakit Bursu

ODTÜ Öğrenci Destekleme Derneği'nin, ODTÜ personelinin ve mezunlarının bağışlarından ve çeşitli etkinliklerden sağladığı, çeşitli kurumların ODTÜ öğrencilerine tahsis ettiği ve ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi'nin dağıtımını üstlendiği nakit yardımlarını içermektedir. Bazı kurum yardımlarını  alabilmek özel koşullara (başarı, belirli bir bölüm öğrencisi olmak gibi) bağlı olabilmektedir.


Geri Ödemeli Nakit Yardımı

Bu tür yardımlar, bazı kurumlar tarafından sağlanan ve dağıtımını ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi'nin üstlendiği, mezuniyet sonrası geri ödeme koşulu olanyardımlarıiçermektedir. Alınan yardımın  geri ödenmesi, gereksinimi olan yeni öğrencilerin yardım  almasına destek olmaktadır. Bu tür yardımların  mezuniyet sonrası geri ödeme taksitleri mezunlarımızın gelir düzeyine göre düşük tutulduğu için, bu tür yardıma başvurmaktan çekinilmemesi önerilir.


Hizmet Karşılığı Nakit Yardımı

Bu tür yardımlar,  çeşitli kurumların ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi'nin aracılığı ile mezuniyet sonrası, o kurumda belirli bir süre hizmet yapma karşılığında verdiği yardımları içermektedir. Genelde belirli bir bölümün başarılı öğrencilerine verilen bu tür yardımlar, mezuniyet sonrası iş garantisi de sağladığı için, çoğu kez özellikle tercih edilmektedir. ODTÜ Burs ve Yardım Komitesi öneriyi yapmakta ve bu öneriler doğrultusunda ilgili kurum bursiyerlerini seçmektedir. 


Yurt Yardımı

Sadece ODTÜ yurtlarında kalan öğrencilerin yararlanabildiği bu yardım, öğrencinin yurttan ayrılması halinde otomatik olarak kesilir ve nakit  yardımına çevrilemez.


Yemek Yardımı

Yemek yardımları; ODTÜ kafeteryasında öğle, akşam yemeği veya her ikisini de içerebilmektedir. Yemek yardımı nakit veya yurt yardımına çevrilemez. Öğrenci, aldığı yemek yardımını ders programına uygun olmadığı takdirde, Kafeterya Müdürlüğü'ne başvurarak öğün zamanını değiştirebilir.


Kamu Kaynaklı Yardımlar

Bu yardımlar  ile ilgili bilgiler, ilgili kurumlar tarafından duyurulur.


Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu

Normal öğrenim süresinde verilen burs, öğrenci bu süre sonunda mezun olamamışsa bile otomatik olarak kesilmektedir. Burs Ocak ayında başlar ve aylık olarak ödenir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursu geri ödemesizdir. Her yıl öğretim kurumlarından istenen başarı durumlarında başarısız olarak bildirilen öğrencilerin bursları öğretim yılı başı itibari ile borçlanma karşılığı Öğrenim Kredisine otomatik olarak dönüştürülür. Bu hususlar Kredi ve Yurtlar Kurumunun ilgili Kredi/Burs Taahhüt Senedinde de belirtilerek imza altına alınmıştır.

Ayrıca; ÖSS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık, yabancı puan türlerinden ilk 100’e giren öğrenciler ile amatör milli olmuş sporculara da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir.

• Öğrencilerin durum değişikliklerini (öğretim kurumunu değiştirme, ayrılma, çıkarılma, kayıt dondurma ve mezun olmaları halinde) bir ay içerisinde kuruma bir dilekçe ile müracaat ederek bildirmeleri gerekir.

• Ayrıntılı bilgi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün www.kyk.gov.tr internet sitesinden öğrenilebilir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu hakkında bilgilere aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2176. Sok. 

           No 25, Çankaya/Ankara

Tel: 0 312 551 60 00 (10 Hat)      

       0 312 551 60 01 (10 Hat) 

Fax: 0 312 551 65 73
URL: http://www.kyk.gov.tr


Diğer Yardım Olanakları  

Üniversitemiz öğrencilerine çeşitli dernek, vakıf ve şirketler de yardım olanağı sağlamaktadır. Karşılıklı veya karşılıksız olabilen bu tür yardımlarla  ilgili duyurular Burs ve Yardım Ofisinden takip edilebilir. Ayrıca birçok dernek, vakıf ve kurum gazete ilanları veya çeşitli yöntemlerle yardım  olanaklarını duyurmaktadır. Yardım  başvurusunda bulunulan kuruluşun güvenilirliği, yardımın  sürekliliği için önemlidir. Bu tür yardımlara başvuran öğrencilerin ilgili kurum hakkında bilgi edinmeleri gerekir.

Öğrenciler aldıkları her tür yardım  ile ilgili bilgileri Burs ve Yardım  Ofisi'ne bildirmelidir. Bildirilmemesi durumunda Burs ve Yardım Komitesi tarafından verilen yardımlar geri alınarak disiplin soruşturması açılır.


Üniversitede Çalışma Olanağı

Üniversitede öğrenciler ilgi duydukları birimlerde, haftada en fazla 20 saat olmak üzere çalışabilirler. Bu birimler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Basın Bürosu, Grafik Tasarım Birimi, Havuz Müdürlüğü, Spor Müdürlüğü, Kültür ve Kongre Merkezi ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve bazı bölümlerdir.

 

 

 

Burs ve Yardım Ofisi 
Fen Edebiyat Dekanlığı 2. Kat 
Tel : (312) 210 34 08 
E-Posta: burslar@metu.edu.tr