2021-2022 GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başvuru Birimi

Tel: 0 (312) 210  3465 - 3412

Online İletişim Formu

 

ÖNEMLİ TARİHLER

02 - 16 Ağustos 2021

Yatay geçiş başvuru tarihleri

KAPSAM

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1”  hükümleri çerçevesinde yapılır. 

MEVZUAT

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı usul ve esasları için tıklayınız.
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesinin ilgili maddesi;

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçiş Kontenjanı

  • Madde 12-(1) Merkezi Yerleşme Puanı ile Geçiş kontenjanı, öğrencinin yükseköğrenim kurumuna kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, yatay geçiş yapmak istediği programın aynı yıla ait genel kontenjan taban puanına eşit veya yüksek olduğu durumlar için belirlenen yatay geçiş kontenjanıdır.)

BAŞVURU

Adayların aşağıda belirtilen başvuru belgelerini 16 Ağustos 2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başvuru Ofisine (Giriş Kat) elden getirmeleri ya da posta/kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

BAŞVURU BELGELERİ

  1. Başvuru Formu ( http://oidb.metu.edu.tr/tr/formlar web sayfasından temin edilebilir.)
  2. Öğrenci belgesi (Belgede adayın daha önce “merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığı, eğitim dili bilgisine"  dair açıklama notu bulunmalıdır.)
  3. Onaylı not dökümü/ transkript (sınıfı 1,2,3,4 olanlardan istenmektedir.)
  4. Puan türü, puanı, başarı sırası vb. detay bilgileri içeren LYS sonuç belgesi ile ÖSYS sonuç belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından temin edilebilir.)
  5. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirilmiş sınıfa kadar aldığı derslerin içeriklerinin onaylanmış hali (sınıfı 1,2,3,4 olanlardan istenmektedir.)
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  7. İngilizce Yeterlik Belgesi (İngilizce Yeterlik başlığı altındaki açıklamaları okuyunuz.)

Not: ODTÜ öğrencileri; puan türü, puanı, başarı sırası vb. detay bilgileri içeren LYS sonuç belgesi ile ÖSYS sonuç belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından temin edilebilir.) ve başvuru formu sunacaklardır, diğer belgeler ÖİDB tarafından eklenecektir.

İNGİLİZCE YETERLİK

2021-2022 Güz Dönemi için başvuru yapacak adaylardan ODTÜ İYS sınavına girecek olanların 08 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan sınava girmeleri beklenmektedir. Eylül sınav tarihi başvuru değerlendirmelerinden sonra yapıldığı için başvuruda kabul edilmemektedir.

Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen İngilizce yeterlik sınavları ve puanları eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.  

DEĞERLENDİRME

I. Aşama: Ön değerlendirme

Ön değerlendirme, adayların mevzuat kapsamında başvuru koşullarını sağlayıp/sağlamadığına ilişkin olarak yapılır. Başvuru koşullarını sağlayan adayların başvurusu, ilgili akademik birimlere iletilir. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları “başvuru aşamasında ret” olarak sonuçlanır.

II. Aşama: Değerlendirme

Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi ilgili akademik birimler tarafından yapılır. Adaylardan, programa kabul edilenlerin listesi http://oidb.metu.edu.tr/butun-duyurular web adresinde duyurulur.

Ön değerlendirme veya değerlendirme aşamasında başvurusu ret olarak sonuçlanan adaylara evrak iadesi yapılmaz.

İNTİBAK İŞLEMLERİ

ODTÜ içinden Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş kabuller için öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve notlar, öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) yapılır.

ODTÜ dışından Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve programa saydırdıkları derslerin not karşılıkları, öğrencinin kayıtlı olduğu programa başladığı veya geçiş yaptığı dönemden itibaren genel not ortalamasına katılır.

AZAMİ SÜRE

Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/ programlarında harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır.

 KATKI PAYI ÖDEMELERİ

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgilere http://oidb.metu.edu.tr/ web adresinde yer alan “ÖDEMELER” başlığı altından ulaşılabilir.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
09/06/2021 - 16:35