2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

I. BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

 

(TC/KKTC uyruklu öğrenciler)

Mimarlık, Mühendislik Fakültesi (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

194 TL (dönemlik)

Fen Edebiyat Fakültesi (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

142 TL (dönemlik)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

157 TL (dönemlik)

Eğitim Fakültesi PHED, CHED programları (11. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

Eğitim Fakültesi- Diğer programları  (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

142 TL (dönemlik)

 

(Uluslararası öğrenciler)

 

Mimarlık, Mühendislik Fakültesi

1529 TL (dönemlik)

Fen Edebiyat Fakültesi (Fen programları)

1281 TL (dönemlik)

Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal programları)

 962 TL (dönemlik)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1155 TL (dönemlik)

Eğitim Fakültesi

1027 TL (dönemlik)

 

II. İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Önlisans programı

Meslek Yüksekokulu (Elektronik Teknolojisi)

385 TL (dönemlik)

 

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI (SUNY) ÖĞRENCİLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

Program

Öğrenim Ücreti (Dönemlik)

Kredi Başına Ders Ücreti (*)

İşletme Programı

4620 TL

308 TL

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Programı

4620 TL

308 TL

İngilizce Öğretmenliği Programı

4108 TL

274 TL

 

(*) Uluslararası ortak lisans programında kayıtlı ve mezuniyet koşullarını sağlamak için ODTÜ’de alması gereken en fazla 3 dersi olan öğrencilerden; ODTÜ’de kredili ve/veya kredisiz en fazla iki derse kayıt yaptıran öğrenciler kredi başına ders ücreti ödeyebilir.

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDEN TAHSİL EDİLECEK ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

I. BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI

 

TC/KKTC uyruklu öğrenciler

Tezli Yüksek lisans programları (5. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

Tezsiz Yüksek lisans programları (3. Dönemde olan öğrenciler)

Doktora  programlarında (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

Lisans sonrası doktora  programları (11. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)

129 TL (dönemlik)

Uluslararası öğrenciler

768 TL (dönemlik)

 

II. İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (yüksek lisans programları)

Avrupa Bütünleşmesi

350 TL (kredi başına)

Bilgisayar Mühendisliği

680 TL (kredi başına)

Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme

300 TL (kredi başına)

Mekanik Tasarım ve İmalat

950 TL (kredi başına)

Medya ve Kültürel Çalışmalar

400 TL (kredi başına)

Mühendislik Yönetimi

650 TL (kredi başına)

Yazılım Mühendisliği

680 TL (kredi başına)

Yazılım Yönetimi

510 TL (kredi başına)

Yöneticiler İçin İşletmecilik

1100 TL (kredi başına)

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ULUSLARARASI ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK ÖĞRENCİ KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında uluslararası ortak yüksek lisans programları öğrencilerinden öğrenim ücreti olarak, aşağıda belirtilen miktarların tahsil edilmesi uygun görüldü.

 

 ULUSLARARASI ORTAK PROGRAMLAR ( yüksek lisans programları)

Deprem Mühendisliği ve Mühendislik Sismolojisi

(Rose School, Univ. of Patras, The Univ. of Joseph Fourier)

768 TL (dönemlik)

Uluslararası lisansüstü öğrencilerin ödeme esasları geçerlidir.

Endüstri Mühendisliği

(Eindhoven University of Technology)

Endüstri Mühendisliği bölümü lisansüstü öğrencilerinin ödeme esasları geçerlidir.

Sosyal Bilimler (Türk-Alman)

(Humboldt University)

ODTÜ’de birinci yıl 5.000,00 € - 31.603,00 TL (yıllık),

Humboldt’da İkinci yıl 5.000,00 € - 31.603,00  TL (yıllık),

ODTÜ’de üçüncü dönemde (programın üçüncü yılının ilk döneminde) kredili bir ya da birden fazla derse kayıt olacaklar.  2.500,00 € - 15.802,00 TL (dönemlik)