* Başvurular ek madde-2 kapsamında değerlendirilecektir.

 

* Bu kapsamda başvuru yapılabilmesi için yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı ve öncesinde kayıtlı Türk vatandaşı olmak zorunludur.

 

* Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi için yurt içi yatay geçiş kontenjanı temel alınacaktır. Bu kontenjanlar YÖK’ün belirlemiş olduğu kurumlararası yatay geçiş kontenjanıdır.

 

* Eğitim, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri için kontenjanlar yurt içi yatay geçiş kontenjanlarının yarısı kadar olabilecektir. Ancak başvurularda  Yükseköğretim  Kurulunca  belirlenmiş  olan sıralama kuruluşları  (Academic Ranking of World University, QS World University Rankings, Times  Higher  Education  World  University  Rankings)  tarafından  yapılan  dünya  üniversite sıralamalarının  herhangi  birinde  ilk  1000'de  yer  alan  üniversitelerin  programlarından  yatay geçiş yapacak öğrenci bulunması durumunda kurumlararası yatay geçiş kontenjanı kadar öğrenci kabul edilebilecektir.

 

* 2020-2021 Güz Dönemi kurumlararası yatay geçiş kontenjanı YÖK tarafından ilan edilmiş olup ÖİDB web sayfasında yer almaktadır.

 

* Başvuru değerlendirme sonucu diğer yatay geçişlerden farklı olarak 1. ve 4. sınıfa öğrenci kabul edilebilecektir. Hazırlık sınıfını bitiren öğrenciler 1. sınıfa kabul edilebilecektir.

 

* Başvurusu kabul edilebilecek öğrencilerde genel not ortalaması koşulunun 100 üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2.50 olması koşulu aranmayacaktır.

 

* Öğrenciler bulundukları sınıflara ya da daha alt sınıfa kabul edilebilecektir.

 

* Hazırlık sınıfına öğrenci kabul edilmeyecektir.

 

* Hazırlık sınıfında başarılı olmayan öğrenciler başvuru yapamayacaklardır.

 

* Yurt dışındaki üniversitelerden başvuran uluslararası öğrencilerin yatay geçiş kontenjanı bahsedilen durumdan farklıdır ve daha önceki yıllarda olduğu gibi bu kontenjan ayrıca devam edecektir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

 

Başvurular 9-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır

 

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

 

* Başvuru formu (Başvuru formu için tıklayınız.)

* T.C. Kimlik fotokopisi

* Öğrenci belgesi

* Transkript

* Transkriptte yer alan ders içerikleri

* İngilizce yeterlik belgesi

 

Bu kapsamda başvuru yapacak adaylar Yabancı Diller Yüksekokulu Tarafından 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak çevrimiçi İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler. Sınava girebilmek için 24 Haziran-8 Temmuz 2020 tarihleri arasında sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuru için http://oidb.metu.edu.tr/tr/basvuru-sureci web adresinden bilgi alınabilir.

 

Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen İngilizce sınavları ve puanlarını gösteren tabloya aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlilik-sinavlari-es-degerlik-tablosu

 

* Başvuru için öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıla ilişkin aşağıdaki  belgelerden en az birini sunması gerekir.

 

   - Türkiye’de ÖSYS/YKS sınavına girmişse sınav sonuç belgesi

   - Uluslararası geçerliliği olan sınav sonucu (SAT, Abitur vb)

   - Yurtdışındaki üniversiteye kabulünde kullanılan belge

   - Kayıtlı olduğu üniversitenin dünya sıralamasında ilk 1000’de yer aldığına dair belge

 

BAŞVURU ŞEKLİ 

 

Başvuru için yukarıda belirtilen başvuru evrakları yataygecis@metu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir veya Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı giriş kat başvuru ofisine elden teslim edilebilir.

 

ÖİDB ÖN DEĞERLENDİRMESİ

 

Başvuru için gereken belgelerin kontrolü dışında ÖİDB transkript ve ders programına ilişkin bir inceleme yapmayacak olup başvuru belgeleri tam olan başvurular ilgili fakültelere iletilecektir.

 

FAKÜLTE DEĞERLENDİRMESİ

 

ÖİDB tarafından fakültelere iletilen başvurular yukarıda belirtilen kontenjanlar dahilinde değerlendirilerek kabul işlemleri yapılacak ve kabul edilen öğrenciler için intibak formları düzenlenecektir. Kabul kararları ve intibak formları ÖİDB’ye iletilecektir.

 

ENSTİTÜ DEĞERLENDİRMESİ

 

Lisansüstü öğrencilerinin yatay geçiş talepleri ilgili enstitü müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
08/07/2020 - 14:04