Yatay geçiş başvuru sonuçları katkı payı son ödeme tarihinden sonra ilan edilecektir. Bu nedenle, kayıtlı olduğu fakülteden farklı bir fakülteye yatay geçiş başvurusu kabul edilen ve ödeme yapması gereken öğrenciler katkı paylarını katkı payı son ödeme tarihinden sonra ödeyebileceklerdir.
 
Yatay geçişle kabul edilen öğrencilere ait kararların ilgili birimler tarafından incelenmesi, karara bağlanması ve ardından öğrencilerin alacakları dersler/ muaf oldukları dersler vb. işlemlerin etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ÖİDB tarafından sisteme işlenmesi gerekmektedir. Zaman darlığı nedeniyle bu kapsamdaki öğrencilerin evrak teslimi ve etkileşimli kayıt işlemleri diğer öğrencilerden farklı olarak yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler derslere kayıt yaptırana kadar kayıtsız olarak derslere girebileceklerdir.

 
YAPILACAK İŞLEMLER

  • Ödemekle yükümlü olan öğrenciler için katkı payı yukarıda belirtilen tarihlerde ödenecektir.
  • Danışmanlar, ilgili Bölüm Başkanlıklarından öğrenilecektir.
  • ÖİDB’den alınacak olan “İntibak Formu” nda belirtilen dersler için, herhangi bir PC salonunda etkileşimli kayıt yapılacaktır.
  • Danışman onayı alınacaktır.
  • Yatay geçiş ile bölüm değiştirecek öğrencilerin, kayıt sorunu yaşamamaları için, “önceki” programlarına ait etkileşimli kayıt işlemi yapmamaları önemle önerilir.

 
KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

  • Ödemekle yükümlü öğrenciler için Katkı Payı makbuzu
  • Kimlik başvuru formu
  • Yeni kimlik için fotoğraf

 
ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI
Fakülteler bazında katkı payı miktarları ve banka hesap numaraları http://oidb.metu.edu.tr/ adresinde “ödemeler” başlığı altında belirtilmiştir.

 

AZAMİ SÜRE
Yatay geçiş ile bölüm değiştiren öğrencilerin önceki bölümlerinde harcamış oldukları dönemler azami öğrenim süresi hesabına katılır.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
24/01/2019 - 13:13