05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kanunda belirtilen şartları taşıyan ve Kanun kapsamından faydalanmak için;

31 Ağustos 2022 tarihi saat 17.00’ye kadar başvuru yapanlar; 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine, 

01 Eylül 2022 – 07 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru yapanlar ise 2022-2023 akademik yılı Bahar dönemine kayıt yapabileceklerdir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83. maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.

Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, sağlık nedenleriyle başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 05 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş Tarihi: 07 Kasım 2022 mesai bitimine (17.30) kadar.

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar: Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvurmalıdır.

7417 Sayılı Kanun çerçevesinde ODTÜ Uygulama Esasları Üniversite Senatosunca belirlenecek ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın http://www.oidb.metu.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru için aşağıdaki bağlantıda bulunan çevrimiçi (online) başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru formu doldurulurken belge yükleme alanına; TC Kimlik Kartının Ön/Arka yüzünün görseli ve e-devletten alınacak olan Adli Sicil Kaydı belgesi yüklenmesi gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerin ise belge yükleme alanına Pasaportlarının ilk sayfasını yüklemeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeler yüklenmediği durumda başvuru tamamlanmış sayılmaz. Başvurulara ÖİDB tarafından onay verilmeden önce belgelerin doğruluğu teyit edilir. İlgili kanunda belirtilen bir suçun tespit edilmesi halinde başvuru onaylanmaz.

ÖSYM tarafından ODTÜ’ye yerleştirildiği halde kayıt yaptırmamış olan adayların ÖSYS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte ilgili kanun kapsamında başvuru taleplerini içeren dilekçeleri ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat gelerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Lisansüstü programlara kabul edildikleri halde kayıt yaptırmayanlar; kabul edildiklerine dair ilgili Enstitü Müdürlüğü’nden alacakları resmi belge ve kanun kapsamında başvuru taleplerini içeren dilekçeleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bizzat gelerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Formu

Çevrim içi Başvuru Formuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

 *7417 Sayılı Kanun YÖK Uygulama Esaslarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.yok.gov.tr/Documents/Ogrenci/7417-sayili-kanun-uygulama-ilkeleri.pdf

 *7417 Sayılı Kanun’un Resmi Gazete metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2022-07-05

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
08/08/2022 - 10:01