İlgili yönetmelikler kapsamında azami sürelerini tamamlayan ancak mezun olamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulları tarafından ”intibak” işlemi yapılacaktır.

 

PROGRAMLAR BAZINDA AZAMİ SÜRELER 

 • Önlisans programlarında 8+2=10 dönem
 • Lisans programlarında 14+2=16 dönem
 • Lisans+Yüksek Lisans birlikte yürütülen programlarda (PHED,CHED) 18 dönem
 • Lisansüstü bilimsel hazırlık programlarında 2 dönem
 • Tezli Yüksek Lisans programlarında 6 dönem
 • Tezsiz Yüksek Lisans programlarında 3 dönem
 • Doktora programlarında 12 dönem
 • Lisans Sonrası Doktora programlarında 14 dönem

 

KAYITSIZ GEÇİRİLEN DÖNEMLER

 • 6111 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yani, 2011- 2012 Eğitim Öğretim yılı 1. Döneminden itibaren öğrencinin kayıtlı/kayıtsız her dönemi azami süre hesabına katılacaktır.
 • 2011- 2012 Eğitim Öğretim yılı 1. Döneminden önce öğrencinin fiili olarak kayıtlı olduğu dönemler azami süre hesabına katılacaktır, kayıtsız geçirilen dönemleri hesaplamaya katılmayacaktır. Ayrıca bu dönemden önce Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 11. maddesi kapsamında kayıtsız geçirilen süreler azami süreye dahildir.
 • Öğrencilerin ilgili yönetim kurulları tarafından izinli sayıldığı dönemler geçmişte olduğu gibi azami süre hesabına katılmayacaktır. 

 

FİİLİ DÖNEM VE İNTİBAK DÖNEMİ

 • Öğrencilerin kayıtlı geçirdiği dönemler ile kayıtsız geçirdiği dönemlerin toplamı öğrencinin “fiili dönemi”dir. Katkı payı ödemelerinde bu dönem bilgisi esastır.
 • İntibak sonrasında ilgili yönetim kurulu tarafından (programa sayılan ders sayısına göre) intibak ettirildiği dönem öğrencinin “intibak dönemi”dir. Akademik işlemlerde bu dönem bilgisi esastır.

 

DERSLERDE GEÇER NOT

Ön lisans ve lisans programlarında, bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması gerekir.

 • AA, BA, BB, CB, CC ve S geçer notlardır.
 • DC ve DD koşullu geçer notlardır. Bu notların “Koşullu Geçer” statüsü öğrencinin azami eğitim öğretim süresi ve bu süre sonunda verilen ek süre ile sınırlıdır. Bu sürenin sonunda yapılan intibak işlemlerinde bu derslerden hangilerinin programa sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği belirlenir.
 •  

Lisansüstü programlarda, bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir.

 • AA, BA, BB ve S geçer notlardır.
 • Yüksek lisans programlarında CB ve CC;  doktora programlarında CB “koşullu geçer” nottur. Lisansüstü programlara intibak işlemlerinde koşullu geçer notlar “başarısız” not olarak değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir. Geçer not alınan derslerden hangilerinin programa sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği belirlenir.

 

İNTİBAK SÜREÇLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Bölüm/ Anabilim Dalı Başkanlığı değerlendirmesi

 • İntibak yapılması gereken ”sınamalı/ probation” statüsündeki öğrencilerin listesi elektronik ortamda DANIŞMAN veya BÖLÜM/EABD BAŞKANINA görüntülenir.
 • DANIŞMAN veya BÖLÜM/EABD BAŞKANI listeden intibak yapılacak öğrenciyi seçer.
 • Program ”derslerin geçerlik süresini”, ”not limitlerini” kontrol ederek öğrencinin programa sayılabilecek dersleri ile intibak formunu oluşturur.
 • DANIŞMAN veya BÖLÜM/EABD BAŞKANI müfredat değişikliği vb. nedenle varsa yeni programa sayılmayacak dersleri intibak formundan çıkarabilir.
 • İntibak formu submit edilince BÖLÜM/EABD BAŞKANLIĞI ONAYI verilmiş olur.
 •  

Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı

 • BÖLÜM/EABD BAŞKANLIĞI ONAYI verilmiş öğrencilere ait Probation listeleri ve listelerin yanında onay bilgileri DEKAN/ ENSTİTÜ MÜDÜRÜ/ MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ’ne görüntülenir. Bu aşamada öğrencilerin transkript ve intibak formlarının incelenmesi mümkündür.
 • İlgili yönetim kurulu karar tarihi ve sayısı sisteme işlenir.
 • İntibak formu submit edilince İLGİLİ YÖNETİM KURULU ONAYI verilmiş olur.
 • Gerekli durumlarda ilgili birim, program vasıtasıyla geri bildirimle, intibak formunda değişiklik yapmasını isteyebilir.
 • İLGİLİ YÖNETİM KURULU ONAYI verilen öğrenci kayda girebilir hale gelir.
 •  

Kayıt süreci

 • Program kayda girebilecek duruma gelen öğrenciyi e-posta ile bilgilendirir ve intibak formunu gönderir.
 • Öğrencinin genel not ortalaması “programa sayılan dersler” gözönüne alınarak  hesaplanır.
 • Kayıt programı yönetmelik kontrollerini yaparak öğrencinin kaydına izin verir.
 • Bu sürecin her aşaması sürecin tüm paydaşları tarafından izlenebilir.

 

 

 

 

 

 

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
26/02/2019 - 16:41