(8 Kasım 2016 tarihli Senato Kararı)

 

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 ve 669 sayılı KHK ile Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarından ve Harp Okullarından Gelen Öğrencilere İlişkin Uygulama Esasları

 

(1) Bu uygulama esasları aşağıda belirtilen lisans öğrencilerini kapsar:

a) 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler,

b) 669 sayılı KHK ile kapatılan harp okullarından gelen öğrenciler

 

(2) Programa sayılan dersler not çizelgesinde (transkript) EX notu ile ilgili dönemde; öğrencinin ODTÜ’de muaf tutulduğu dersleri hangi yükseköğretim kurumundan aldığı bilgisi ise çizelgenin açıklamalar kısmında belirtilir.

 

(3) Öğrencinin başarı durumu (başarılı, başarısız, sınamalı vb.), başarı sıralaması ODTÜ’de almış olduğu derslere göre hesaplanan yarıyıl ve genel not ortalamasına göre belirlenir.

 

(4) Mezuniyet için ODTÜ’de öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu derslerin kredileri ve notları ile elde edilen genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

 

(5) ODTÜ’de öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu dersler, bu derslerin harf notları ve genel not ortalaması açısından mezuniyeti kesinleştikten sonra mezuniyet genel not ortalaması hesaplanır.

(a) Mezuniyet genel not ortalaması, ODTÜ’de kayıtlı olunan programda alınan dersler ile önceki programdan sayılan derslerin kredileri, kredi değerleri ve notları göz önüne alınarak hesaplanır.

 (b) Mezuniyet genel ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(c) Mezuniyet genel not ortalaması not çizelgesinin açıklamalar kısmında belirtilir.

 

(7) Öğrencinin ODTÜ’den derece ile mezun olabilmesi için derslerinin en az %70’ini ODTÜ’den almış olması gerekir.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
08/01/2019 - 13:36