ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİNE YENİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  1. Kat/ Lisansüstü Birimi

Tel:     0 (312) 210 3481, 3475,  3476, 3477, 3478, 3479,  3416

Faks:  0 (312) 210 79 60

Online İletişim Formu

ÖNEMLİ TARİHLER

28 Ocak 2019

Lisansüstü programlara başvuru sonuçlarının ilanı

4 - 5 Şubat 2019

Ön Kayıt İşlemleri (evrak teslimi)

11 -  12 Şubat 2019

Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları

18 -  22 Şubat 2019

Ders ekleme-bırakma ve danışman onayları

 

KAYIT YERİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ 1. Kat

 

İZLENECEK YOL

Başvuru Süreci : Araştırma Görevlisi adayları İlgili Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan Araştırma Görevlisi Adayı olduklarına dair yazı alacaklar ve ÖİDB’ye aşağıda belirtilen belgelerle teslim edeceklerdir. Önkayıt işlemini tamamlayan öğrenciler ÖİDB’den ÖNKAYIT BELGESİ alacaklardır. Bu belge ile Araştırma Görevliliği başvuru işlemlerini başlatacaklardır.

Atama Süreci : Araştırma Görevliliği kabul edilen öğrenciler ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan Araştırma Görevlisi olarak kabul edildiklerine dair yazı alacaklar ve ÖİDB’ye teslim edeceklerdir. Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler ÖİDB’den ÖĞRENCİ BELGESİ alacaklardır. Bu belge ile Araştırma Görevliliği atama işlemlerini başlatacaklardır.

 

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda belirtilen belgeler başvuru yapılırken verilmiş olsa dahi, kayıtların düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile tekrar verilecektir. Kayıtların bizzat öğrenci tarafından yapılması gerektiğinden evraklar posta ile kabul edilmeyecektir.

  • Lisansüstü Öğrenci Evrak Teslim Formu (https://oidb.metu.edu.tr/tr/formlar) adresinden çekilir.
  • ALES internet çıktısı, GRE belgesinin aslı ve fotokopisi (dönem arası vermeden aynı lisansüstü programa kayıt yaptıranlardan istenmez)
  • ODTÜ İYS sonuç belgesi (http://www.dbe.metu.edu.tr/prf/) adresinden çekilir veya TOEFL/IELTS belgesi aslı ve fotokopisi (İngilizce yeterlik belgesi, dönem arası vermeden aynı lisansüstü programa kayıt yaptıranlardan istenmez)
  • Diploma/Geçici Mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi (sadece ODTÜ dışındaki üniversite mezunlarından istenir)
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • 1 adet fotoğrafınızın renkli fotokopisi (fotoğrafın orjinal boyutunun A4 üzerine renkli fotokopisi olmalıdır

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI

Öğrenci kimlik kartı başvurusu için aşağıdaki bağlantıda yer alan bilgiler incelenmeli ve kimlik başvurusu yapılmalıdır.

https://oidb.metu.edu.tr/tr/ogrenci-kimlik-kartlari

 

ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR

Kayıt evraklarını teslim ederek kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin ayrıca yukarıda belirtilen tarihler arasında yapılacak olan etkileşimli kayıt sürecine de katılmaları gerekmektedir.

 

KAYIT SİLDİRME

Aşağıda belirtilen kapsamdaki öğrencilerin, dönem arası vermemiş olsalar dahi önceki programları için kayıt sildirme işlemi yapmaları gerekir.

  • Lisansüstü programlarda kayıtlı iken; yeniden aynı anabilim dalına (opsiyon değişikliği vb.) kabul edilen öğrenciler
  • Yüksek lisans programından mezun olup doktora programına kabul edilen öğrenciler

Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
16/10/2019 - 14:55