ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU ALMAYA HAK KAZANMIŞ ODTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAŞARI DURUMU UYGULAMA ESASLARI

 

Madde 1

YÖK 100/2000 Doktora Bursları kapsamında “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” geçerlidir.

Madde 2

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğinin 27. Maddesinde yer alan koşulları sağlamayan öğrencilerin başarısızlık durumları hakkında ODTÜ Rektörlüğü tarafından YÖK’e ivedilikle bilgi verilir. (bkz. http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-lisansustu-egitim-...)

Madde 3

Öğrencilerin Lisansüstü Yönetmeliğin tez konusu seçme ve tez danışmanı atama için tanıdığı süre sonunda bursa kabul edildiği alanla ilgili bir doktora tez konusu seçmemesi durumunda, bu husus ODTÜ Rektörlüğü tarafından YÖK’e iletilir.

Madde 4

Başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrenci, aynı veya farklı programa tekrar kabul alması durumunda yeniden burs başvurusu yapamaz.

Madde 5

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar madde 7/3’te “6.maddenin (ç) fıkrasında belirtilenler dışında (Madde 6/ç Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak), herhangi bir işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda bu öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3’ünü geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir” denilmektedir.

Öğrenci, çalışma statüsünde herhangi bir değişiklik olması durumunda konuyu ve yeni burs miktarı talebini 3 gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu durum ODTÜ Rektörlüğü tarafından YÖK’e iletilir. YÖK’ten gelecek bilgi doğrultusunda işlem yapılır.

Madde 6

(a) YÖK Esasları Madde 8/3 dikkate alınarak yapılacak değerlendirme neticesinde, ders aşamasında dönem ortalaması 00 (başarısız) olan veya aynı dönemde birden fazla dersten NA (devamsız; bkz http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-lisansustu-egitim-ogretim-yonetmeligi Madde 27) notu alan öğrencinin başarısızlık ve devamsızlık durumu hakkında program koordinatörünün ilgili Enstitü Müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirmesi gerekir. İlgili Enstitü Müdürlüğünce gerekli değerlendirmeler yapılarak öğrenciye yazılı uyarı yapılır.

(b) Öğrenci burs aldığı sürece Madde 6 (a) bendinde belirtilen durum tekrarlar ise öğrencinin durumu YÖK Esasları madde 8/3 dikkate alınarak “başarısız” olarak değerlendirilir ve burs ödemelerine ilişkin işlemlerin değerlendirilmesi için ODTÜ Rektörlüğü tarafından YÖK’e bilgi verilir.

Madde 7

Bu uygulama esasları ODTÜ Senatosu tarafından onaylandığı tarihten (24 Nisan 2018) itibaren uygulanır.