YAZ OKULU

ETKİLEŞİMLİ KAYITLARI

Etkileşimli kayıt aşağıdaki işlemlerden oluşur:

 

 1. Katkı payının ödenmesi
 2. Etkileşimli ders kaydının yapılması
 3. Danışman onayının alınması

 

Akademik Takvimde belirtilen kayıt süresi bittikten sonra, bu işlemlerden birini eksik yapan öğrenci kayıt sürecini tamamlamamış olur.

 

KAYIT PROGRAMI

 

Kayıtlar http://register.metu.edu.tr URL adresi kullanılarak yapılacaktır.

Kayıt anında birden fazla kayıt ekranı açmayınız. Birden fazla ekran açılması durumunda hatalı kayıt yapılması olasıdır.

 

KAYIT TARİHLERİ VE SAATLERİ

 

Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (*)

25 Haziran 2014 (Saat 9.00) –

27 Haziran 2014 (Saat 17.00)

 

 (*) Etkileşimli kayıtların ilk günü Danışman Onayları Saat 10.00’da başlar.

 

Yaz okulunda aşamalı kayıt uygulaması yapılmamaktadır. Bütün öğrenciler (üniversite içinden/dışından, kablolu/ kablosuz) aynı anda sisteme giriş yapabilecektir.

 

Temel İngilizce Bölümü öğrencileri etkileşimli kayda girmeyeceklerdir.

 

DANIŞMAN ONAYLARI

 

Öğrencilerin kayda girmeden önce, alacakları dersler ile ilgili olarak danışmanları ile görüşmeleri önerilir.

 

Danışman onayı işlemi iki şifre (öğrenci+danışman) kullanılarak yapılacaktır. Öğrenci kayıt işlemini tamamladıktan sonra danışmanı ile biraraya gelecek ve onay işlemini birlikte gerçekleştirecektir.

 

Danışmanın bulunmadığı durumlarda Bölüm Başkanları da danışman onayı vermeye yetkilidir.

 

Danışman “ONAY” ı alınmamış kayıtlar geçersizdir.

 

KAYIT PC SALONLARI VE ÇALIŞMA SAATLERİ

 

Kayıtların yapıldığı PC salonlarında kayıt programının kullanımı konusunda öğrencilere yardımcı olacak görevliler bulunacaktır.

 

Kayıtlar için açık olacak PC Salonları:

https://bidb.metu.edu.tr/kayit     (Türkçe)

https://cc.metu.edu.tr/register    (İngilizce)

adresinde ilan edilecektir.

 

ÖĞRENCİ ŞİFRELERİ

 

Kayıtlar, merkezi sunucu sistemlere ait kullanıcı kodlarının şifreleri ile yapılacağından şifrelerinizi etkileşimli kayıtlar başlamadan önce kontrol etmeniz ve problemleriniz için ilgili görevliye (BİDB/B Katı/B14 No'lu oda) mesai saatleri içerisinde (09.00-12.30 ile 13.30-17.00) öğrenci kimliğiniz ile birlikte başvurmanız gerekmektedir. Şifre kontrolünüzü kayıtlardan önce mutlaka yapmanız önerilir. Kayıtlar süresince yapılan şifre değişikliklerinde https://register.metu.edu.tr/ adresine erişim 30 dakika sonra sağlanabilecektir.

 

ÖĞRENİM ÜCRETİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ

 

Öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgiler bankalar tarafından çevrimiçi (online) olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ödeme yaptıktan hemen sonra kayıt programına girebileceklerdir.

 

PROBLEMLERDE BAŞVURULACAK BİRİMLER

 

 • BİDB merkezi sunucu sistemler üzerinde tanımlı kullanıcı kodu/şifre işlemleri için ilgili görevliye (BİDB/B Katı/B14 No'lu oda) mesai saatleri içerisinde (09.00-12.30 ile 13.30-17.00) öğrenci kimliğiniz ile birlikte başvurmanız gerekmektedir.
 • Almak istediğiniz dersler için kayıt programının verdiği mesajlar (ders bölüm tarafından tanımlanmamış olabilir, ders öğrencinin kayıtlı olduğu bölüme verilmiyor olabilir, kapasite dolmuş olabilir, vb.) için dersi veren bölümün sekreterliğine başvurunuz.
 • Öğrenim ücreti problemleriniz için Öğrenci Katkı payı Ofisine (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) başvurunuz.
 • Kütüphaneye borçlu gözükmeniz durumunda Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına (KDDB) başvurunuz.
 • Kayıt işleminizi danışmanınıza onaylattırdıktan sonra, bir değişiklik yapılması gerektiğinde danışmanınıza başvurunuz.
 • Kayıt ile ilgili sorularınızı register@metu.edu.tr adresine iletebilirsiniz.

 

KAYIT KONTROLLERİ

 

Uyarı Mesajları:

 

Kayıt programı öğrenci bazında bazı yönetmelik kontrollerini yapacak ve öğrencilere uyarı mesajları verecektir. Öğrencilerimizin bu uyarı mesajlarını dikkatle okumaları ve kayıtlarını uyarılar çerçevesinde yapmaları önerilir.

 

Ders Ölçütleri:

Öğrencilerin ekleyecekleri dersler, bölüm kullanıcıları tarafından belirlenen ölçütlere (dersten alınan önceki not, dersin verileceği bölüm, sınıf, soyadı, kapasite vb. ölçütler) göre verilecektir.

 

Önkoşullu Dersler:

Kayıt programı önkoşullu dersler için ön koşul kontrolü yapacaktır. Önkoşul kontrolü yönetmelik gereği, kayıtlı olunan bölüm/ program bazında değil, ders bazında (katalogda tanımlandığı şekilde) yapılır. Kayıt yapılmak istenen ders için ön koşul sağlanmamış ise program bu derse kayıt izni vermeyecektir.

 

Seçmeli Dersler:

Bölümlerin müfredatlarında yer alan seçmeli ders kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Bölümler birbirinden farklı olan tanımları kullanmaktadırlar.

 

 • Technical Elective- Nontechnical Elective
 • Departmental Elective- Nondepartmental Elective
 • Restricted Elective
 • Elective
 • Free Elective

 

Bölümler bazında kullanılan kategori tanımlarına aşağıdaki adresten (undergraduate curriculum) ulaşılabilir.

https://catalog.metu.edu.tr/

 

Öğrenciler seçmeli derslerine kayıt olurken sadece kendi müfredatlarında belirtilen kategorilerde kayıt olabileceklerdir.

 

Dersler, bölümler bazında ve kategori tanımlarına göre Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (ÖİBS) tanımlanmıştır. Bir ders ya sistemde tanımlandığı statüde ya da “Free Elective” olarak (bu tanımı kullanan bölümler için) alınabilecektir.

 

Etkileşimli kayıtlar sırasında dersin kategorisine ilişkin bir sorunla karşılaşıldığında, ilgili bölümün sekreterine başvurulması gerekir.

 

Ders kategorileri ile ilgili bilgilere “View Student Course Categories” programından erişilebilir.

 

Konuya ilişkin karşılaşılan sorular için register@metu.edu.tr adresine yazılabilir.

 

ODTÜ BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM POLİTİKALARI

 

ODTÜ bilişim kaynakları kullanım politikaları konusunda bilgilere https://bidb.metu.edu.tr/671-odtu-bilisim-kaynaklari-kullanim-politikalari web adresinden ulaşılabilir.YAZ OKULUNDA

KİM NASIL KAYIT YAPMALI ?

Temel İngilizce Bölümü öğrencileri

Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden, yıl içi ortalamaları 49.50-64.49 olduğu için Haziran Yeterlik Sınavını alamayanlar ve/veya Haziran Yeterlik Sınavında başarısız olanlardan isteyenler yaz okuluna devam edebilecektir. Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyenler, öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen tarihe kadar ödeyerek kayıt işlemini tamamlamış olacaktır. Temel İngilizce Bölümü öğrencileri etkileşimli kayıt işlemi yapmayacaklardır.

 

Birinci sınıfa yeni başlayacak olan öğrenciler ve programlara halen devam etmekte olan öğrenciler

 

Bu öğrenciler katkı paylarını ödeyerek PC Salonuna gidip kayıt işlemini yapacaklardır.

 
Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
01/07/2014 - 11:30