ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


Yaz Okulu Akademik Kuralları

YAZ OKULUNA İLİŞKİN AKADEMİK KURALLAR


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin bazı maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 • Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığı önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 • Yaz Okulunda bir öğrenci en çok iki ders alabilir (ODTÜ Yaz okulunda iki ders alan bir öğrenci aynı yaz döneminde bir başka üniversitenin yaz okulunda da ders alırsa bu dersi programına saydıramaz).
 • Sınamalı durumda olan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri yaz okulunda alamaz. 
 • Yaz Okulunda ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz. 
 • Yaz Okulu sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır. 
 • Sınamalı durumda olan öğrenciler yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen not ortalamasını sağladıkları takdirde sınamalı durumları ortadan kalkar.
 • Yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayamayan öğrenciler sınamalı duruma düşer.
 • Yaz Okulunda alınan notlar transcriptlerde Yaz Okulu dönemi olarak gösterilir.
 • İlgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler yaz okulu sonunda mezun olabilir. 
 • Yaz okulu dönemi, öğrencilerin azami süresi içinde sayılmaz. Bu nedenle, yaz okulu döneminde öğrencilerin dönem sayısı bir önceki dönemin aynısıdır.
 • Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Yaz Okulu derslerinde en az öğrenci sayısı 20 olarak belirlenmiştir. 20’den az öğrencinin kayıt olduğu dersler kapatılır (Fakülte/Enstitü/MYO Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile açık tutulması gereken dersler hariç). Bu nedenle kayıtlar bitiminde yapılacak incelemeler sonrasında bazı derslerin kapatılması mümkündür.