Bahar Dönemi Yatay Geciş Duyurusu

2019-2020 Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

Başvuru Birimi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tel       : 0 (312) 210 21 29 - 34 12

Faks     : 0 (312) 210 79 60

E-posta  : oidb@metu.edu.tr

ÖNEMLİ TARİHLER

13-21 Ocak 2020

Yatay geçiş başvuruları

7 Şubat 2020

Yatay geçiş başvuru sonuçlarının ilanı

10-14 Şubat 2020

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtları(Ders Ekleme- Bırakma Danışman Onayları)

Yatay geçişler “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümleri çerçevesinde yapılır.

Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği tanınan ve eşdeğer yükseköğretim kurumları arasında geçiş yapılır.

Kontenjan türleri, kontenjan türleri kapsamında başvuru koşulları, ÖSYS ve eşdeğeri puanlara ilişkin koşullar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi’nde belirtilmiştir.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır.

Programlara başvuru yapmak isteyen  öğrenciler aşağıdaki adreste yer alan yatay geçiş başvuru formunu dolduracaktır.

https://application.metu.edu.tr/

Öğrenciler, ekranda listelenen yatay geçiş programları içinden tercihlerini (tercih sırası belirterek) işaretleyecektir. En fazla 5 program tercihi yapılabilir.

Bahar dönemi başvurularında ODTÜ içi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü öğrencileri başvuru yapabilir. Diğer Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler Sonbahar döneminde başvuru yapabilir. 

GEREKLİ BELGELER

 ODTÜ Öğrencileri

  • ODTÜ Ankara Kampüsü öğrencileri başvuru için ÖİDB’ ye herhangi bir evrak (transkript vb.) sunmayacaktır.

 Kuzey Kıbrıs Kampüsün' den Başvuran Öğrencilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

  • Not belgesi: Öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren not belgesi (transkript). Fotokopi kabul edilmez.
  • ÖSYS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi: Öğrencinin üniversitesine kabulünde sunduğu sınav sonuç belgesi 
  • Üniversite kataloğu fotokopisi: Üniversite kataloğunda yer alan; öğrencinin kayıtlı olduğu bölüme ve öğrencinin tamamlamış olduğu sınıflara ait ders müfredatı ile ders içeriklerini gösteren sayfaların onaylı fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi / Pasaport Fotokopisi

 

ÖN DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI

Öndeğerlendirme sonucunda, başvuru koşullarını sağlamadığı için başvurusu değerlendirmeye alınmayan ODTÜ öğrencilerine e-posta yolu ile bilgi iletilecek, ayrıca başvuru durumları on-line başvuru sayfasından takip edilebilecektir.

Öndeğerlendirme veya değerlendirme aşamasında başvurusu kabul edilmeyen adaylara başvuru evrakı iade edilmez.

Başvuru koşullarını sağlayan ve başvuruları ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilen adaylardan başvurusu kabul edilenlerin listesi http://oidb.metu.edu.tr/tr/butun-duyurular  web adresinde duyurulur.

 ​​​​​​İNTİBAK İŞLEMLERİ

ODTÜ içi yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve notlar öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) yapılır.

AZAMİ SÜRE

Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/ programlarında harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır.

KATKI PAYI ÖDEMELERİ

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/tr/katki-payi-odemeleri 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
11/10/2019 - 11:42