2018-2019

Bahar Yarıyılı Çift Ana Dal ve Yan Dal Programlarına Başvurular

Başvuru Birimi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tel: 0 (312) 210 21 29 - 34 12

Faks: 0 (312) 210 79 60

E-posta : oidb@metu.edu.tr

ÖNEMLİ TARİHLER

26 Haziran-12 Temmuz 2019

Çift ana dal/yan dal başvuruları

18-20 Eylül 2019

Etkileşimli Kayıtlar ve Danışman Onayları

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Çift ana dal/yan dal programlarına başvuru koşulları ile programa devam koşulları Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesi’nde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yan Dal Yönergesi’nde belirtilmiş olup yönergelere aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-cift-ana-dal-programi-yonergesi

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-yan-dal-programi-yonergesi

Kimya Bölümü çift ana dal programına başvuru yapan adayların yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarına ek olarak, Genel Kimya derslerinden (CHEM 105, CHEM 106, CHEM 101, CHEM 102, CHEM 107, CHEM 111, CHEM 112) derslerinden en az CB notu alması, CB' nin altında ise dersi tekrar alacak olması gerekir.

Matematik Bölümü yan dal programına başvuru yapan adayların yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarına ek olarak,   MATH 119-120/ veya MATH 157-158 veya MATH 151-152 veya MATH 155-156 derslerinden en az CB notu almış olmaları gerekir.

Matematik Bölümü çift ana dal programına başvuru yapan adayların yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarına ek olarak,  MATH 119-120/ veya MATH 157-158 veya MATH 151-152 veya MATH 155-156 derslerinden en az BB notu almış olmaları gerekir.

İktisat yan dal programına başvuru yapan adayların yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarına ek olarak,   ECON 101-102 veya ECON 211-212 veya BA2801-ECON 122 derslerinden ve  MATH 125-126 veya MATH 119 veya MATH 117 veya MATH 153 derslerinden az DD notu almış olmaları gerekir.

Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, önkoşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) ilgili Bölüm Başkanlığının web sayfasından incelemeleri önerilir.

BAŞVURU SÜRECİ

Çift ana dal/yan dal başvuruları  https://application.metu.edu.tr/ web adresinde yer alan ÇİFT ANA DAL/YAN DAL BAŞVURULARI başlığı üzerinden yapılacaktır. Öğrenciler başvuru sistemine kullanıcı kodları ve şifreleri ile giriş yaparlar.

Öğrenciler, ekranda listelenen çift ana dal/ yan dal programları içinden tercihlerini (tercih sırası belirterek) işaretleyecektir. Çift ana dal/yan dal programları için toplamda en fazla 5 program tercihi yapılabilir.

Başvuru için ÖİDB’ye herhangi bir evrak (başvuru formu, transkript vb.) teslimi yapılmayacaktır.

ÖN DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI

 

I. Aşama: Öndeğerlendirme

Ön değerlendirme, adayların yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlayıp/sağlamadığına ilişkin olarak yapılır. Yönetmelik koşullarını sağlayan adayların başvurusu değerlendirme için ilgili akademik birimlere iletilir. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları “başvuru aşamasında ret” olarak sonuçlanır.

Ön değerlendirme sonucunda, başvuru aşamasında ret olarak sonuçlananlara e-posta yolu ile bilgi iletilir.

II. Aşama: Değerlendirme

Yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlayan ve başvuruları ilgili akademik birimler tarafından değerlendirilen adaylardan programa kabul edilenlerin listesi http://oidb.metu.edu.tr/tr/butun-duyurular web adresinde duyurulur.

Aynı dönemde hem yatay geçiş hem de çift ana dal/ yan dal başvurusunda bulunan adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin çift ana dal/ yan dal programlarına yapmış oldukları başvuruları (ilan edilen kontenjan sınırları dahilinde kalmış olmaları durumunda dahi) değerlendirmeye alınmaz.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
05/04/2019 - 11:34