19 Ağustos 2019

9 Eylül 2019 tarihli YDYO İngilizce Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerin başvuru başlangıç tarihi

29 Ağustos 2019 (Saat 17:00)

Eylül İngilizce Yeterlik Sınavına gireceklerin başvurusu için son gün

6 Eylül 2019 (Saat 12:00)

İngilizce Yeterlik Sınavına girecek olan öğrencilerin isim listesi ve sınav yerlerinin duyurulması 

9 Eylül 2019

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı

(Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden Sonra Oturumu: 14:00; yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

*ODTÜ 3., 4. sınıf öğrencileri

*Diğer lisansüstü başvuruları

*35. madde kapsamındaki öğrenciler için

16 Eylül 2019

İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarının duyurulması (Saat:12:00)