18 Kasım 2019

4 Aralık 2019 tarihli YDYO İngilizce Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerin başvuru başlangıç tarihi

29 Kasım 2019 (Saat 17:00)

4 Aralık 2019 tarihli YDYO İngilizce Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerin başvuru bitiş tarihi

3 Aralık 2019 (Saat 16:00)

İngilizce Yeterlik Sınavına girecek olan öğrencilerin isim listesi ve sınav yerlerinin duyurulması 

4 Aralık 2019

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı

(Saat 10:00-16:00 arası; yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır.)

*ODTÜ 3., 4. sınıf öğrencileri

*Diğer lisansüstü başvuruları

*35. madde kapsamındaki öğrenciler için

9 Aralık 2019

İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarının duyurulması (Saat:16:00)