8 Nisan 2020 için planlanan ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) ertelenmiştir.

İYS'nin yeni tarihi netleşir netleşmez duyurulacaktır.

 

Daha sonra duyurulacaktır.

8 Nisan 2020 tarihli YDYO İngilizce Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerin başvuru başlangıç tarihi

Daha sonra duyurulacaktır.

8 Nisan 2020 tarihli YDYO İngilizce Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerin başvuru bitiş tarihi

Daha sonra duyurulacaktır.

İngilizce Yeterlik Sınavına girecek olan öğrencilerin isim listesi ve sınav yerlerinin duyurulması

Daha sonra duyurulacaktır.

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı

(Saat 10:00-16:00 arası; yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır.)

*ODTÜ 3., 4. sınıf öğrencileri

*Lisansüstü başvuru ve 35. madde kapsamındaki öğrenciler için

Daha sonra duyurulacaktır.

İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarının duyurulması (Saat:17:00)