Kayıt Evrakları

31 Ocak 2020 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.

-       Onaylı Nüfus Kayıt Örneği

-       Lise diploması aslı ve fotokopisi.

-       Hava Harp Okulu Transkripti ve onaylı ders içerikleri.

-       1 adet vesikalık fotoğraf.

İngilizce Yeterlik Sınavı

ODTÜ’de eğitim öğretim dili İngilizcedir. Bu nedenle tüm öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemesi gerekir. Üniversitemize 669 Sayılı KHK Kapsamında kayıt olan öğrencilerden hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrencilerin 1 Haziran 2020 veya Eylül 2020 tarihlerindeki İngilizce Yeterlilik sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Ayrıca Üniversite Senatosu tarafından belirlenen uluslararası İngilizce yeterlilik sınav (TOEFL, IELTS, PTE) sonuçları da kabul edilebilir. Bu sınavların eşdeğerliklerine ait bilgilere aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlilik-sinavlari-es-degerlik-tablosu

Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı

Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan bu sınav Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin İngilizce düzeylerini saptamak ve bu düzeye göre gruplandırmak üzere yapılmaktadır.

Öğrenci Kimlik Kartları

Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan öğrencilerimiz http://oidb.metu.edu.tr/tr/ogrenci-kimlik-kartlari web adresinde yer alan açıklamaları okuduktan sonra https://portal.metu.edu.tr/group/sayfa/akillikartbilgi programı üzerinden kimlik kartı başvurusu yapacaktır.

Yurt Başvuruları

Üniversite kampüsünde yer alan öğrenci yurtları, yurtlara başvuru ve yurt kayıtlarına ilişkin bilgilere Yurtlar Müdürlüğü’nün http://yurtlar.metu.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilir ya da yurtlar müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

Burs Başvuruları

Burs ve yardım olanakları ile burs başvurularına ilişkin bilgilere http://oidb.metu.edu.tr/tr/burs-ve-yardim-basvurulari internet adresinden ulaşılabilir ya da burs ofisi ile görüşebilirsiniz.

Kullanıcı Kodu ve Şifre İşlemleri

Evrak teslimi yapan öğrencilerimiz https://useraccount.metu.edu.tr/index.php?lang=TR adresindeki form aracılığıyla kullanıcı kodu oluşturma işlemleri başlatmalıdır.

 


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
14/10/2019 - 13:44