Kayıt İşlemleri

10-13 Eylül 2019 tarihleri arasında https://osyskayit.metu.edu.tr adresinden ODTÜ bilgi sistemine bilgi girişi yapacaklardır.

Bu işlemi yapmayan öğrencilerimiz üniversitemiz yurtlarından yararlanamayacaklar, kimlik kartlarını alamayacaklar ve İngilizce Yeterlilik Sınavına girme veya eşdeğer bir uluslararası sınav sonucu ile doğrudan kabul edildikleri lisans programı birinci sınıfa girme hakkını kaybedeceklerdir.

Kayıt Evrakları

Yukarıda belirtilen bilgi girişini tamamlayanlar 11-13 Eylül 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.

  • Önlisans diploması aslı ve fotokopisi.
  • Lise diploması aslı ve fotokopisi.
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kullanıcı Kodu ve Şifre İşlemleri

Evrak teslimi yapan öğrencilerimiz https://useraccount.metu.edu.tr/index.php?lang=TR adresindeki form aracılığıyla kullanıcı kodu oluşturma işlemleri başlatmalıdır.

İngilizce Yeterlilik Sınavı

ODTÜ’de eğitim öğretim dili İngilizcedir. Bu nedenle tüm öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini belgelemesi gerekir. Üniversitemize DGS ile kayıt olan öğrencilerden hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrencilerin 30 Eylül 2019 Pazartesi günü yapılacak İngilizce Yeterlilik Sınavını tercih etmeleri gerekmektedir. Ayrıca Üniversite Senatosu tarafından belirlenen uluslararası İngilizce yeterlilik sınav (TOEFL, IELTS, PTE) sonuçları da kabul edilebilir. Bu sınavların eşdeğerliklerine ait bilgilere aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/tr/odtu-tarafindan-kabul-edilen-ingilizce-yeterlilik-sinavlari-es-degerlik-tablosu

Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı

3 Ekim 2019 Perşembe günü yapılacak olan bu sınav Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin İngilizce düzeylerini saptamak ve bu düzeye göre gruplandırmak üzere yapılmaktadır.

Öğrenci Kimlik Kartları

Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlayan öğrencilerimiz http://oidb.metu.edu.tr/tr/ogrenci-kimlik-kartlari web adresinde yer alan açıklamaları okuduktan sonra https://portal.metu.edu.tr/group/sayfa/akillikartbilgi programı üzerinden kimlik kartı başvurusu yapacaktır.

Yurt Başvuruları

Üniversite kampüsünde yer alan öğrenci yurtları, yurtlara başvuru ve yurt kayıtlarına ilişkin bilgilere Yurtlar Müdürlüğü’nün http://yurtlar.metu.edu.tr/ web adresinden ulaşılabilir ya da yurtlar müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

Burs Başvuruları

Burs ve yardım olanakları ile burs başvurularına ilişkin bilgilere http://oidb.metu.edu.tr/tr/burs-ve-yardim-basvurulari internet adresinden ulaşılabilir ya da burs ofisi ile görüşebilirsiniz.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
09/09/2019 - 13:49