ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


Özel Öğrencilik

 

Başvuru Birimi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tel       : 0 (312) 210 21 29

Faks     : 0 (312) 210 79 60

E-posta: oidb@metu.edu.tr  

 

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU

BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ: 28 - 30 Haziran 2017

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi’ nin bazı maddeleri aşağıda özetlenmiştir.

 • Özel öğrenciler, ODTÜ’nün normal eğitim öğretim programlarından birine kayıt olmadan, kendilerine sınırlı sayıda derse katılma izni verilen öğrencilerdir.
 • Özel öğrenci başvuru koşulları, gerekli belgeler, kayıt işlemleri vb. bilgiler ÖİDB internet sitesinde duyurulur.
 • Özel öğrenci başvuru ve kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
 • Özel öğrencilerin derslere kabulü için dersi veren öğretim üyesi onayı ile ayrıca aşağıda belirtilen akademik birimlerin onayı gerekir.

    -Lisans derslerinde ilgili bölüm başkanlığının onayı
    -Lisansüstü derslerde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı

 • Özel öğrenci statüsünde alınan derslerin lisansüstü programlara saydırılması konusunda enstitüler bazında farklı uygulamalar bulunmaktadır. İleride lisansüstü programa ders saydırmak üzere özel öğrenci statüsünde ders alanların ilgili Enstitü ile irtibat kurmaları önerilir.
 • Derslere kabul edilen öğrenciler kayıt belgeleri ile birlikte ÖİDB’ ye başvurur, derslere kayıt işlemi ÖİDB tarafından yapılır.
 • Diğer üniversitelerin lisansüstü programlarına kayıtlı olup, enstitülerinin onayı ile ODTÜ'den ders almak isteyen öğrenciler de belirtilen başvuru ve kayıt işlemlerini yaparlar. Aksi takdirde derslere devam eden öğrencilerin dönem sonunda notlarının verilmesi mümkün değildir.
 • Özel öğrenci statüsünde toplamda en fazla dört yarıyıl ders alınabilir.
 • Özel öğrenciler bir yarıyılda kredili en fazla iki ders, toplamda ise kredili en fazla dört ders alabilir.
 • Özel öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.
 • Özel öğrenciler Üniversitenin yönetmelik ve uygulama esaslarında belirtilen kurallara uymak zorundadır.
 • Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen haklardan yararlanır.
 • Özel öğrenci statüsündeki erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılmaz.
 • Özel öğrencilere diploma verilmez. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.
 • Üniversiteye kendi aracı ile gelecek olan özel öğrencilerin aşağıda belirtilen internet adresinde yer alan ODTÜ TAŞIT PULU hakkında bilgileri incelemeleri önerilir.

http://ihm.metu.edu.tr/

 

GEREKLİ BELGELER

 

1. Başvuru formu (http://oidb.metu.edu.tr/formlar adresinden çekilebilir ya da ÖİDB/ Giriş Kat / Başvuru Biriminden alınabilir)

2. Mezun statüsünde olanlardan Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı fotokopisi, asıl (orjinal) belge kabul edilmemektedir.)

3. “Öğrenci” statüsünde olanlar için öğrenci belgesi.

4. 2 adet fotoğraf: Fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü yansıtacak şekilde son altı ay içinde çekilmiş, yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda olmalıdır.

5. Başvuru ve kredi başına ders ücreti dekontu. Hesap numaraları için http://oidb.metu.edu.tr/diger-hizmetler-banka-no adresini takip edebilirsiniz.

 

Başvuru formu üzerine dersi veren Öğretim Üyesinin ve ilgili Bölüm Başkanlığı’nın onayı alınmalıdır. Onaylanan başvuru formu, gerekli belgeler eklenerek son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Birimine teslim edilmelidir. Özel öğrenciler bu işlemleri tamamladıklarında, kayıtları yapılmış olacaktır. Özel öğrenciler, etkileşimli kayda girmeyeceklerdir.

 

BAŞVURU VE KREDİ BAŞINA DERS ÜCRETLERİ

 

 

Türkiye’ de Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrencilerin özel öğrenci kredi ücretinden ve başvuru ücretinden (yaz okulu hariç) muaftırlar.

 

Yapılan özel öğrencilik başvuruları sadece 1 dönem için geçerli olup daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapmak zorunludur. Ancak ara vermeden, üst üste özel öğrencilik başvurusu yapanların ikinci ve daha sonraki başvurularında, başvuru ücreti ödememektedir.

 

Lisansüstü ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından, özel öğrenci olarak ders almak isteyenler için katkı payı indirimi veya muafiyeti söz konusu değildir. Bu programlardan özel öğrenci olarak ders almak isteyenlerin (Türk ve Yabancı uyruklu ayrımı olmaksızın), ilgili programların kredi başına belirlenmiş olan ders ücretini ödemeleri gerekmektedir.

 

Özel öğrenci statüsünde kredisiz ders (İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında Graduate Seminar ve Term Project hariç) alınması durumunda 2 kredi üzerinden ödeme yapılmaktadır.

 

ODTÜ’de öğretim görevlisi, okutman, uzman, idari ve teknik personel olanlar (part-time öğretim elemanları ve sözleşmeli bilimsel proje uzmanı hariç), özel öğrenci kredi başına ders ücretini % 50 indirimli öderler.

 

Bu kapsamdakilerin ÖİDB’ de bulunan görevliye akademik kimlik kartlarının fotokopisini sunmaları ve aslını göstermeleri veya atama işlemlerinin sürmekte olduğunu, bağlı bulundukları Personel Daire Başkanlıklarından alacakları bir yazı ile belgelendirmeleri gerekir.

 

 

 

BAŞVURU ÜCRETİ 
TC uyruklu (Özel Öğrenci) : 80 TL
Yabancı Uyruklu (Özel Öğrenci): 55 $

ÖZEL ÖĞRENCİ DERS ÜCRETİ (KREDİ BAŞINA)
TC Uyruklu: 250 TL
Yabancı Uyruklu : 250 $

Lisansüstü ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından, özel öğrenci olarak ders almak isteyenler (Türk ve Yabancı uyruklu ayrımı olmaksızın), ilgili programların kredi başına belirlenmiş olan ders ücretini öderler. 

 

YAZOKULU-ÖZEL ÖĞRENCİ DERS ÜCRETİ

TC ve yabancı uyruklu devlet ve vakıf üniversitelerinde kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrenciler ODTÜ öğrencilerinin ödediği ücretleri (kayıtlı oldukları bölüm bazında) öderler. Diğer TC/ yabancı uyruklular özel öğrenci ders ücreti öderler. Bilgi için “Yaz Okulu Katkı Payı Ödemeleri” başlığı altındaki tabloya bakınız.

 

Özel öğrencilerin, kayıt iptali istemesi durumunda, Akademik Takvimde belirtilen katkı payı iade son başvuru tarihine kadar başvuru yapılmak kaydı ile başvuru ve kredi ücreti iadesi istenebilir. İade işleminin yapılabilmesi için http://oidb.metu.edu.tr/formlar adresinde yer alan Ödeme İadesi Başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması ve dekontun bir kopyasının eklenerek ÖİDB’ ye teslim edilmesi gerekir. Ödeme dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir.

 

 

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA ÖZEL ÖĞRENCİLİK

 

Lisansüstü ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından, özel öğrenci olarak ders almak isteyenler için katkı payı indirimi veya muafiyeti söz konusu değildir. Bu programlardan özel öğrenci olarak ders almak isteyenler (Türk ve Yabancı uyruklu ayrımı olmaksızın), ilgili programların kredi başına belirlenmiş olan ders ücretini öderler. Bu öğrenciler bankaya ödeme yapmadan önce ÖİDB/ Öğrenci Katkı Payı Ofisi’ne (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) gideceklerdir. Bu birimden, bankaya ödeme yapabilmek için bir talimat yazısı alacaklardır. Bu talimat yazısı ile bankaya giderek, ilgili banka ve hesap numarasına ders ücretlerini ödeyeceklerdir. Özel öğrenciler kayıt için gerekli evrakları ve banka dekontunun bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Birimi’ndeki görevliye teslim edeceklerdir. Banka dekontunun aslı ve bir kopyası ayrıca ilgili programın sekreteryasına teslim edilecektir.

 

 

II. İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (yüksek lisans programları)

 

Avrupa Bütünleşmesi

275 TL (kredi başına)

Bilgisayar Mühendisliği

490 TL (kredi başına)

Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme

260 TL (kredi başına)

İnternet Üzerinden Bilişim

400 TL (kredi başına)

Makina Tasarım ve İmalat

525 TL (kredi başına)

Medya ve Kültürel Çalışmalar

300 TL (kredi başına)

Mühendislik Yönetimi

450 TL (kredi başına)

Uluslararası İlişkiler

300 TL (Kredi Başına)

Yazılım Mühendisliği

490 TL (kredi başına)

Yazılım Yönetimi

400 TL (kredi başına)

Yöneticiler İçin İşletmecilik

900 TL (kredi başına)

 

 

AÇILAN DERSLER

Açılan dersler için : http://oibs.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/

 

 

Güncelleme Tarihi: 13.04.2017