ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 677 sayılı KHK ile Kapatılan Harp Okullarından Gelen Lisansüstü Öğrencilere İlişkin Uygulama Esasları

 

(1) Bu uygulama esasları 677 sayılı KHK ile kapatılan Harp Okullarından gelen lisansüstü öğrencileri kapsar.

 

(2) Bu kapsamda kayıt yaptıran öğrencilerin lisansüstü programa kabul belgeleri (Dil sınav sonucu, ALES) geçerli olup yeni bir belge istenmez.

 

(3) Bu kapsamda kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları derslerin intibak işlemleri ilgili EABD ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yapılır.

 

(4) Kayıtlı olunan enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile, daha önceki kurumlarında alınan derslerden programa sayılacak dersler belirlenir. ÖİDB tarafından programa sayılan dersler kredisiz muaf (EX) olarak işlenir. Konuya ilişkin açıklamalar not çizelgesine (transcript) dip not olarak eklenir, bu derslere ait notlar öğrencinin not ortalamasına katılmaz.

 

(5) Öğrenciler, talep etmeleri durumunda intibak sonrasında da ODTÜ dışından ders alabilirler.  Dışarıdan alınan dersler Türkçe olabilir ve bu dersler için sayı sınırı bulunmamaktadır.  Herhangi bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin kayıtlı olduğu programa sayımına ilişkin esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu derslerin ODTÜ dışından alındığı not çizelgesinde belirtilir.

 

(6) Mezuniyet için, öğrencinin ODTÜ’de kayıtlı olduğu sırada almış olduğu derslerin kredileri ve notları ile elde edilen genel not ortalamasının, hem ODTÜ içi hem de ODTÜ dışı dersler için ayrı ayrı en az 3.00 (80/100) olması gerekir. Ayrıca, ODTÜ Lisanüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen “yüksek lisans programlarında kredili bir derste başarılı olmak için en az CC [70/100], doktora programlarında ise en az CB [75/100] notu alınmış olması gerekir” koşulu intibak sonrası alınan tüm kredili dersler için geçerlidir.

 

(7) Bu öğrencilere yapılan tez danışmanlığı kapsamında, ODTÜ’den tez danışmanlığı/eş danışmanlığı yapan öğretim üyelerine 12/18 öğrenci kotası uygulanmaz.