ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


İlkbahar Dönemi Yatay Gecis Duyurusu

 

2017-2018 Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

Başvuru Birimi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tel       : 0 (312) 210 21 29 - 34 12

Faks     : 0 (312) 210 79 60

E-posta  : oidb@metu.edu.tr

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

 -

 

Yatay geçiş başvuruları

-

Yatay geçiş başvuru sonuçlarının ilanı

-

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtları

 

Yatay geçişler “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümleri çerçevesinde yapılır.

 

Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği tanınan ve eşdeğer yükseköğretim kurumları arasında geçiş yapılır.

 

Kontenjan türleri, kontenjan türleri kapsamında başvuru koşulları, ÖSYS ve eşdeğeri puanlara ilişkin koşullar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi’nde belirtilmiş olup yönergeye aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.

 

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-onlisans-ve-lisans-programlari-yatay-gecis-yonergesi

 

 

BAŞVURU SÜRECİ

 

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır.

 

Programlara başvuru yapmak isteyen  öğrenciler aşağıdaki adreste yer alan yatay geçiş başvuru formunu dolduracaktır.

https://application.metu.edu.tr/

 

Öğrenciler, ekranda listelenen yatay geçiş programları içinden tercihlerini (tercih sırası belirterek) işaretleyecektir. En fazla 5 program tercihi yapılabilir.

 

ODTÜ dışından başvuru yapan adayların elektronik ortamda yapılan başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) Başvuru Birimine elden ya da posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

 

GEREKLİ BELGELER

 

ODTÜ Öğrencileri

 

  • ODTÜ öğrencileri başvuru için ÖİDB’ye herhangi bir evrak (transkript vb.) sunmayacaktır.

 

ODTÜ Dışından (sadece Meslek Yüksekokulu için) ve Kuzey Kıbrıs Kampüsün' den Başvuran Öğrenciler

 

  • Not belgesi: Öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren not belgesi (transkript). Fotokopi kabul edilmez.

 

  • ÖSYS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi : Öğrencinin üniversitesine kabulünde sunduğu sınav sonuç belgesi (öğrenimlerini yurt dışında gören TC/KKTC uyruklu öğrenciler için yukarıda belirtilen koşullarla)

 

  • Üniversite kataloğu fotokopisi: Üniversite kataloğunda yer alan; öğrencinin kayıtlı olduğu bölüme ve öğrencinin tamamlamış olduğu sınıflara ait ders müfredatı ile ders içeriklerini gösteren sayfaların onaylı fotokopisi

 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi / Pasaport Fotokopisi

 

ÖN DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI

 

Öndeğerlendirme sonucunda, başvuru koşullarını sağlamadığı için başvurusu değerlendirmeye alınmayan ODTÜ öğrencilerine e-posta yolu ile bilgi iletilecek, ODTÜ dışından öğrenciler ilgili web sayfasından duyurulacaktır.

 

Öndeğerlendirme veya değerlendirme aşamasında başvurusu kabul edilmeyen adaylara başvuru evrakı iade edilmez.

 

Başvuru koşullarını sağlayan ve başvuruları ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilen adaylardan başvurusu kabul edilenler, 24 Şubat 2017 tarihinde ilgili web sayfasından duyurulacaktır.

  

İNTİBAK İŞLEMLERİ

 

ODTÜ içi yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve notlar öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak) yapılır.

 

ODTÜ dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir. Bu dersler mezuniyet aşamasında öğrencilerin mezuniyet genel not ortalaması hesaplarına katılır.

 

AZAMİ SÜRE

 

Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/ programlarında harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır.

 

 

KATKI PAYI ÖDEMELERİ

 

 

 

Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

 

http://oidb.metu.edu.tr/katki-payi-oedemeleri