ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


İlkbahar Dönemi Çift Ana Dal Yan Dal Başvuruları

 

İLKBAHAR DÖNEMİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMLARINA BAŞVURULAR

 

 BAŞVURU TARİHLERİ: 3 -6 Şubat 2014

 

Başvuru tarihleri, ilgili yılın akademik takviminde de belirtilmektedir.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Çift Ana Dal Programları

 

 • Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. döneminin başında başvurabilir.
 • Başvurulan döneme kadar  ana dal programında alınmış tüm kredili derslerden DD veya üzeri, kredisiz derslerden S notu alınmış olmalıdır.  Çekilme işlemi yapılmış (W statüsündeki) dersler alınmamış ders kapsamındadır.
 • Genel not ortalaması en az 3.00/ 4.00 olmalıdır.
 • Öğrencinin başvuru yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını yerine getirmiş olması zorunludur.
 • Matematik Bölümüne başvuru yapan adayların MATH 119-120/ veya MATH 157-158 veya MATH 151-152 veya MATH 155-156 derslerinden en az BB notu almış olmaları gerekir.

 

Yan Dal Programları

 

 • Öğrenci, kontenjan ilan edilmiş olan yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. döneminin başında başvurabilir.
 • Başvurulan döneme kadar  ana dal programında alınmış tüm kredili derslerden  DD veya üzeri, kredisiz derslerden S notu alınmış olmalıdır.  Çekilme işlemi yapılmış (W statüsündeki) dersler alınmamış ders kapsamındadır.
 • Genel not ortalamasının en az 2.50/ 4.00 olması gerekir.
 • Öğrencinin başvuru yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını yerine getirmiş olması zorunludur.
 • Matematik Bölümüne başvuru yapan adayların MATH 119-120/ veya MATH 157-158 veya MATH 151-152 veya MATH 155-156 derslerinden en az CB notu almış olmaları gerekir.

 

Aynı dönemde hem yatay geçiş hem de çift ana dal/ yan dal başvurusunda bulunan adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin çift ana dal/ yan dal programlarına yapmış oldukları başvuruları (ilan edilen kontenjan sınırları dahilinde kalmış olmaları durumunda dahi) değerlendirmeye alınmaz.

 

Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, önkoşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) ilgili Bölüm Başkanlığının internet adresinden incelemeleri önerilir.

 

BAŞVURU SÜRECİ

 

 • Başvurular 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı II. döneminde ilk kez elektronik ortamda yapılacaktır. Programlara başvuru yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki adrese kullanıcı kodu ve şifreleri ile giriş yaparak çift ana dal/ yan dal başvuru formunu dolduracaktır.

 

https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Double_Major_Minor_Programs_Application_243/main.php

 

 • Başvuru için ÖİDB’ye herhangi bir evrak (başvuru formu, transkript vb.) teslimi yapılmayacaktır.

 

 • Öğrenciler, ekranda listelenen çift ana dal/yan dal programları içinden tercihlerini (tercih sırası belirterek) işaretleyecektir. Çift ana dal/yan dal programları için toplamda en fazla 5 program tercihi yapılabilir.

 

 • Başvuru koşullarını sağlamadığı için başvurusu değerlendirmeye alınmayan adaylara e-posta yolu ile bilgi iletilecektir.

 

 • Çift ana dal/yan dal programlarına kabul edilen adayların listesi 21 Şubat 2014 tarihinde ilgili web sayfasından duyurulacaktır.

 

ÇİFT ANA DAL/ YAN DAL PROGRAMLARINDA BAŞARI VE PROGRAMA DEVAM KOŞULLARI

 

ÇİFT ANA DAL PROGRAMINDA

 • Çift ana dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi akademik nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift ana dal programı veren bölümün önerisi ve çift ana dal programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl izni verilebilir. 
 • Çift ana dal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrenci, çift ana dal programına devam hakkını kaybeder. Bu durumdaki öğrenciler başvuru koşullarını sağladıkları takdirde yeniden çift ana dal programlarına başvurabilir. 
 • Ana dal programında genel not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenci, ana dal genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkarana kadar çift ana dal programından izinli sayılır.
 • Öğrenci çift ana dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift ana dal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
 • Anadal programında azami süre nedeni ile intibaka uğrayan öğrencinin çift ana dal programı da intibak çerçevesinde değerlendirilir.

 

YAN DAL PROGRAMINDA

 • Yan dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yan dal programı veren bölümün önerisi ve yan dal programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl izni verilebilir. 
 • Yan dal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrenci, yan dal programına devam hakkını kaybeder. Bu durumdaki öğrenciler başvuru koşullarını sağladıkları takdirde yeniden yan dal programlarına başvurabilir. 
 • Ana dal programında genel not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenci, ana dal genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkarana kadar yan dal programından izinli sayılır.
 • Öğrenci yan dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yan dal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
 • Anadal programında azami süre nedeni ile intibaka uğrayan öğrencinin yan  dal programı da intibak çerçevesinde değerlendirilir.

 

ÇİFT ANA DAL/ YAN DAL PROGRAMLARINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İLE HALEN PROGRAMLARA DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMLERİ, KAYITLI VE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI (1994 yılından itibaren)

 

Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler çift ana dal/ yan dal programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizi bilgilendirmek amacı ile verilmektedir. Tablo; çift ana dal/ yan dal programlarında halen kayıtlı olan öğrenciler ile programları başarı ile tamamlamış olan öğrencilerin hangi bölüm (ana dal) öğrencileri olduğunu göstermektedir. Ayrıca ilgili programlardan mezun olan öğrenci sayıları ile halen kayıtlı öğrenci sayıları belirtilmiştir.

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI

 

ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMÜ (ANA DALI)

Bilgisayar Müh.

Kayıtlı:10  öğrenci

Mezun:48  öğrenci

Elektrik ve Elektronik Müh., Endüstri Müh., İnşaat Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Makina Müh., Matematik, İstatistik, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Çevre Müh.

Kayıtlı: 1 öğrenci

Mezun: 14 öğrenci

İnşaat Müh., Kimya Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh.

Biyoloji

Elektrik E. Müh.

Kayıtlı: 10 öğrenci

Mezun: 21 öğrenci

Bilgisayar Müh., Kimya Müh., Makina Müh., Fizik, Matematik, Petrol ve Doğalgaz Müh., İnşaat Müh., Havacılık ve Uzay Müh., İstatistik, Biyoloji,

Elektrik ve Elektronik Müh.

Endüstri Müh.

Kayıtlı: 8  öğrenci

Mezun: 38  öğrenci

 

Çevre Müh., Elektrik ve Elektronik Müh., İnşaat Müh., Makina Müh.,Gıda Müh., Jeoloji Müh., Kimya Müh. İktisat, İşletme, Sosyoloji, Matematik, İstatistik, Bilgisayar Müh.,Okul Öncesi Öğretmenliği

Gıda Müh.

Kayıtlı: 1  öğrenci

Mezun: 14  öğrenci

Çevre Müh., Kimya Müh.

Biyoloji , Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya

Havacılık ve Uzay Müh.

Kayıtlı: 13  öğrenci

Mezun: 13  öğrenci

Elektrik ve Elektronik Müh., Makina Müh.,

Jeoloji Müh., Fizik, Kimya, İstatistik, Bilgisayar Müh., Matematik

Jeoloji Müh.

Kayıtlı: 1 öğrenci

Mezun: 2 öğrenci

İnşaat Mühendisliği,  Maden Mühendisliği

Kimya Müh.

Kayıtlı: 11  öğrenci

Mezun: 52  öğrenci

Endüstri Müh., Gıda Müh., Çevre Müh., Jeoloji Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Fizik, Kimya , Petrol ve Doğalgaz Müh., Biyoloji, İşletme, Gıda Mühendisliği

Maden Müh.

Mezun: 1 öğrenci

Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi

Jeoloji Mühendisliği

 

Makina Müh.

Kayıtlı: 7  öğrenci

Mezun: 29  öğrenci

Endüstri Müh., Havacılık ve Uz.Müh.  Kimya Müh., Elektrik ve Elektronik Müh, Metalurji ve Mal. Müh., İnşaat Müh., Fizik, Çevre Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Kimya, Çevre Müh., Gıda Müh.

Metalurji ve Malzeme Müh.

Kayıtlı: 1  öğrenci

Mezun: 6  öğrenci

Fizik, Maden Müh., Makina Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Çevre Müh., Kimya Müh.

Petrol ve Doğalgaz Müh.

Kayıtlı: 1  öğrenci

Mezun: 2  öğrenci

Kimya Müh., Jeoloji Müh., Maden Müh.,

İnşaat Müh.

Kayıtlı: 2  öğrenci

Mezun: 2  öğrenci

Jeoloji Müh., Şehir ve Bölge Planlama, İşletme, Maden Müh., Çevre Müh.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI

 

ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMÜ (ANA DALI)

Kimya

Kayıtlı: 2 öğrenci

Mezun: 31  öğrenci

Kimya Müh. Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İnşaat Müh., Elektrik ve Elektronik Müh,

Biyoloji

Kayıtlı: 4 öğrenci

Mezun: 18  öğrenci

Fizik, Psikoloji, Sosyoloji , Kimya, Elektrik ve Elektronik Müh.,

Felsefe

Kayıtlı: 5 öğrenci

Mezun: 15 öğrenci

Mimarlık, Elektrik ve Elektronik Müh., Endüstri Müh., Psikoloji, Sosyoloji, Matematik, Kimya, Fizik,

İşletme, İktisat, Siyaset Bil. ve Kamu Yön., Felsefe, Tarih, Endüstri Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Bilgisayar Müh., İngilizce Öğrt.

Matematik

Kayıtlı: 8 öğrenci

Mezun: 151  öğrenci

Bilgisayar Müh., E.Elektronik Müh., Endüstri Müh., İnşaat Müh., Makina Müh., Havacılık ve Uzay Müh. Gıda Müh., İşletme, Fizik, İstatistik, Kimya, Felsefe, İktisat, Kimya Müh., Elektrik ve Elektronik Müh.

Fizik

Kayıtlı: 23 öğrenci

Mezun: 65 öğrenci

Elektrik Elektronik Müh., Kimya Müh., Makina Müh., Hvcl ve Uzay Müh., Matematik, Kimya, İnşaat Müh.,Endüstri Müh.,Biyoloji,İktisat,Met.ve Mlz. Müh.

Bilgisayar Müh.,

Sosyoloji

Kayıtlı: 12 öğrenci

Mezun: 41  öğrenci

Makina Müh., Elektrik Elektronik Müh.

Şehir ve Bölge Planlama, Psikoloji, Felsefe, Tarih

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişk. , Endüstri Ürünleri Tasarımı, Metalurji ve Malzeme Müh. , Havacılık ve Uzay Müh. Bilgisayar Müh. , Fizik, İngilizce Öğrt.

MÜHENDİSLİK FAK. YAN DAL PROGRAMLARI

 

YAN DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMÜ (ANA DALI)

Bilgisayar Müh.

Bilişim Sistemleri

Kayıtlı: 20 öğrenci

Mezun: 38  öğrenci

Elektrik Elektronik Müh, Havacılık ve Uzay Müh., Makina Müh., Endüstri Müh., İstatistik, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İşletme,

Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi,

Şehir ve Bölge Planlama, Kimya Müh., İnşaat Müh., Bilgisayar Müh., Fizik

 

Çevre Müh.

Mezun:17  öğrenci

Çevre Kimyası

Kayıtlı:2 öğrenci

İnşaat Müh., Kimya Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh. Jeoloji Müh., Biyoloji, Kimya, Kimya Öğrt. ,

Metalurji ve Malzeme Müh., Moleküler Biyoloji ve Genetik,

Elektrik Elektronik Müh.

Telekomünikasyon

Kayıtlı: 6 öğrenci

Mezun: 6  öğrenci

Bilgisayar Müh., Endüstri Müh. , Matematik

Bilgisayar Öğr.Tekn.Eğitimi , Fizik , Kimya Öğrt.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Müh.

 

Endüstri Müh.

Mezun: 77  öğrenci

Yöneylem Araştırması

Kayıtlı: 3  öğrenci

Üretim Planlaması ve Kontrolu

Kayıtlı: 7 öğrenci

Kalite Planlaması ve Kontrolu

Kayıtlı: 4  öğrenci

Bilgisayar Müh., Elektrik Elektronik Müh., Gıda Müh., İnşaat Müh., Kimya Müh., Makina Müh. İstatistik, İşletme

Gıda Müh.

Mezun: 17  öğrenci

Gıda Bilimi

Kayıtlı: 3  öğrenci

Kimya Müh., Çevre Müh. , Biyoloji, Kimya

Kimya Öğr., Sosyoloji,

Havacılık ve Uzay Müh.

Mezun: 21  öğrenci

İtki

Kayıtlı: 5  öğrenci

Aerodinamik

Kayıtlı: 5  öğrenci

Havacılık ve Uzay Yapıları

Kayıtlı: 4  öğrenci

Uçuş Araçları ve Kontrolu

Kayıtlı: 9  öğrenci

Elektrik Elektronik Müh., Makina Müh. ,

Bilgisayar Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Fizik, İlköğretim Matematik Öğrt., Fizik Öğrt., Endüstri Ürünleri Tasarımı, Matematik

İnşaat Müh.

Mezun: 11  öğrenci

Geoteknik

Kayıtlı: 1  öğrenci

Yapı Analizi Tasarımı

Kayıtlı: 8  öğrenci

Havacılık ve Uzay Müh., Çevre Müh., Maden Müh., Jeoloji Müh. Makina Müh., Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, Fizik, Elektrik ve Elektronik Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Fizik, Elektrik ve Elektronik Müh., Matematik

 

Jeoloji Müh.

Mezun: 10 öğrenci

Yer Bilimi

Kayıtılı: 6 öğrenci

Çevre Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Maden Müh.

Şehir ve Bölge Planlama , İnşaat Mühendisliği

Kimya Müh.

Kim. Reaksiyon Müh.

Kayıtlı: 24  öğrenci

Mezun: 20  öğrenci

Çevre Müh. , Maden Müh., Gıda Müh. , Kimya Müh, İnşaat Müh. , Kimya, Biyoloji, Petrol ve Doğalgaz Müh. , Kimya Öğretmenliği, Makina Müh.

Makina Müh.

Üretim

Kayıtlı: 25 öğrenci

Mezun: 41  öğrenci

Endüstri Müh. , Havacılık ve Uzay Müh. , Metalurji ve Malzeme Müh. , Elektrik ve Elektronik Müh. ,

İnşaat Müh. , Petrol ve Doğalgaz Müh. , Kimya Müh,

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Fizik, İşletme

Metalurji ve M. Müh.

Mezun: 25  öğrenci

Müh. Metal ve Alaşımları

Kayıtlı: 8  öğrenci

Seramik Malzemeleri

Kayıtlı: 2  öğrenci

 

Havacılık ve Uzay Müh. , Maden Müh. , Makina Müh. , Kimya , Kimya Öğretmenliği , Petrol ve Doğalgaz Müh. , İnşaat Müh., Fizik, Kimya Müh., Matematik

Mekatronik

Kayıtlı: 43  öğrenci

Mezun: 76  öğrenci

Elektrik Elektronik Müh., Makina Müh., Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Fizik, Matematik

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

Kayıtlı: 22  öğrenci

Mezun: 76 öğrenci

Şehir ve Bölge Planlama, Jeoloji Müh., Maden Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Makina Müh., İnşaat Müh. Çevre Müh.,Elektrik ve Elektronik Müh., Bilgisayar Öğr.Tekn.Eğitimi, Fizik, Biyoloji, Matematik,

Kimya Müh., Endüstri Müh.

MİMARLIK FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI

 

YAN DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMÜ (ANA DALI)

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Ürün Tasarımı

Kayıtlı: 6  öğrenci

Mezun: 27  öğrenci

 

Havacılık ve Uzay Müh., Makina Müh., İnşaat Müh., Bilgisayar Müh. Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama

Matematik, Uluslararası İlişkiler, Bilgisayar Öğr. Tekn. Eğitimi, Elektrik ve Elektronik Müh., İşletme, Sosyoloji, Felsefe, Endüstri Mühendisliği, İlköğretim Okul Öncesi Öğr, İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Mimarlık

Mezun: 28 öğrenci

Mimarlık Kültürü

Kayıtlı:23  öğrenci

Koruma

---

İnşaat Müh. , Endüstri Ürünleri Tasarımı Bilgisayar Öğr.Tekn.Eğitimi , İngilizce Öğretmenliği , Tarih , Felsefe , Fizik Öğretmenliği , Şehir ve Bölge Planlama , Sosyoloji , Makina Müh. , İşletme, , İktisat, Matematik, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Okul Önc. Öğr., İlköğretim Fen Bilg. Öğr., Uluslararası İlişkiler

Şehir ve Bölge Planlama

Mezun: 35  öğrenci

Şehir Planlama

Kayıtlı: 11  öğrenci

İnşaat Müh. , Mimarlık, Sosyoloji, İktisat, Felsefe, Tarih, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI

YAN DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMÜ (ANA DALI)

 

Biyoloji

Kayıtlı: 6 öğrenci

Mezun: 47 öğrenci

Gıda Müh., Kimya Müh., Fizik, Psikoloji , Kimya

İlköğretim Fen Bilgisi Öğr., Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Felsefe, Elektrik ve Elektronik Müh.,Okul Öncesi Öğrt., Psikoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Kayıtlı: 6 öğrenci

Mezun: 5 öğrenci

Kimya, Kimya Müh., Gıda Mühendisliği,Biyoloji, Elektrik ve Elektronik Müh., İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği, Psikoloji, İstatistik

Felsefe

Mezun: 102  öğrenci

Felsefe Tarihi

Kayıtlı: 14  öğrenci

Mantık ve Bilim Felsefesi

Kayıtlı: 8 öğrenci

Bilgisayar Müh., Çevre Müh., Elek. Elektronik Müh., Endüstri Müh., Metalurji ve Mal. Müh., Gıda Müh., Makine Müh, Fizik, İstatistik, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İngilizce Öğr., İlköğretim Fen Bilgisi Öğr., İlköğretim Matematik Öğr., Okul Öncesi Öğr., Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama ; Uluslararası İlişkiler, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İşletme, Mimarlık, Bilgisayar Öğr. ve Tekn. Eğitimi

 

Fizik

Mezun: 37  öğrenci

Fizik

Kayıtlı: 12 öğrenci

Katı Hal

Kayıtlı: 13 öğrenci

Bilgisayar Müh., Elektrik Elektronik Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Makina Müh., Metalurji ve Malzeme Müh. , Kimya Müh., Gıda Müh., Matematik, Biyoloji, İlköğretim Matematik Öğr., İlköğretim Fen Bilg. Öğr., Moleküler Biyoloji ve Genetik Fizik Öğretmenliği

 

İstatistik

Kayıtlı: 3  öğrenci

Mezun: 18  öğrenci

Endüstri Müh., Matematik, Sosyoloji, İktisat, Biyoloji, İlköğretim Matematik Öğrt., Moleküler Biy. Ve Genetik

 

Kimya

Kayıtlı: 14  öğrenci

Mezun:33 öğrenci

Çevre Müh., Elektrik ve Elektronik Müh., Gıda Müh., Metalurji ve Malz. Müh., Endüstri Müh., Kimya Müh., Biyoloji, Biyoloji Öğr. İlköğretim Fen Bilgisi Öğr., Moleküler Biyoloji ve Genetik, İlköğretim Matematik Öğr., Endüstri Ürünleri Tasarımı

Matematik

Kayıtlı: 15 öğrenci

Mezun: 62 öğrenci

 

 

Makina Müh., Endüstri Müh., Bilgisayar Müh., Elektrik Elektronik Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., İnşaat Müh., Kimya Müh., Endüstri Müh.,Havacılık ve Uzay Müh., İstatistik, Fizik, Biyoloji, İktisat, İşletme, İlköğretim Matematik Öğr., İlköğretim Fen Bil. Öğr., Bilgisayar Öğr.Tekn. Eğitimi, Fizik. Öğr.

Psikoloji

Kayıtlı: 19  öğrenci

Mezun: 139  öğrenci

Bilgisayar Müh., E.Elektronik Müh., Endüstri Müh., Hvcl. ve Uzay Müh., İnşaat Müh., Kimya Müh. End.Ür. Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama İktisat, Mol. Biyoloji ve Genetik, Felsefe, Sosyoloji İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Tarih, Uluslararası İlişkiler, Bilgisayar Öğr.Tekn. Eğitimi, İngilizce Öğr., Okul Öncesi Öğr., İlköğretim Fen Bilgisi Öğr., Biyoloji, İşletme-SUNY

Sosyoloji

Kayıtlı: 22  öğrenci

Mezun: 130  öğrenci

Elek. ve Elektronik Müh., Endüstri Müh., İnşaat Müh., Kimya Müh., Makina Müh., Metalurji ve M. Müh., Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Felsefe, Tarih, Psikoloji, İstatistik, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bil. Kamu Yön., İngilizce Öğr., Okul Öncesi Öğr., İlköğretim Matematik Öğr. Moleküler Biy. ve Gen., Şehir ve Bölge Planlama

Tarih

Kayıtlı: 9  öğrenci

Mezun: 17  öğrenci

Sosyoloji, Felsefe, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İngilizce Öğrt. Elekt. ve Elektronik Müh., Uluslararası İlişkiler, Okul Öncesi Öğr.,

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YAN DAL PROGRAMLARI

YAN DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMÜ (ANA DALI)

İktisat

Mezun: 224  öğrenci

İktisat Politikası

Kayıtlı: 19  öğrenci

Uluslararası İktisat

Kayıtlı: 19  öğrenci

İktisat Teorisi

Kayıtlı: 10  öğrenci

Elektrik ve Elektronik Müh., Endüstri Müh., İnşaat Müh., Makina Müh., İstatistik, Matematik, İşletme, Şehir ve Bölge Planlama, Uluslararası İlişkiler,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi

İşletme

Mezun: 83  öğrenci

Kurumsal Finans

Kayıtlı: 11  öğrenci

Genel İşletme

Kayıtlı: 12  öğrenci

Girişimcilik

Kayıtlı: 18  öğrenci

Elektrik Elektronik Müh. , Makina Müh., Bilgisayar Müh., İnşaat Müh., Endüstri Müh., Kimya Müh.

Matematik, Sosyoloji, Psikoloji, Fizik, Felsefe,

İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İstatistik,

İngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar Öğr.Tekn. Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Havacılık ve Uzay Müh. ,

Uluslararası İlişkiler, Biyoloji

Siyaset Bil. ve Kamu Yönetimi

Mezun: 82  öğrenci

Yönetim Çalışmaları

Kayıtlı: 5  öğrenci

Siyaset Çalışmaları

Kayıtlı: 11  öğrenci

İnşaat Müh., Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, İngilizce Öğr., İlköğretim Mat. Öğrt. Makina Müh., Okul Öncesi Öğrt., Şehir ve Bölge Planlama, Tarih, Endüstri Müh.

Uluslararası İlişkiler

Mezun: 75  öğrenci

Avrupa Çalışmaları

Kayıtlı: 21  öğrenci

Petrol ve Doğalgaz Müh., Endüstri Müh., İnşaat Müh.

Bilgisayar Müh., Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yön., İngilizce Öğr., Okul Öncesi Öğrt., Felsefe

EĞİTİM FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI

YAN DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMÜ (ANA DALI)

 

Yabancı Diller Eğitimi

Mezun: 172  öğrenci

Alman Dili

Kayıtlı: 36  öğrenci

 

Çevre Müh., E. Elektronik Müh.,Gıda Müh., Maden Müh.Havacılık ve U. Müh., ,Makina Müh., Petrol ve D. Müh., Endüstri Müh., Kimya Müh., Biyoloji, Fizik, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe,Tarih, İktisat, İşletme, Siyaset Bil. ve Kamu Yön., Uluslararası İlişkiler, İngilizce Öğrt., Endüstri Ürn. Tas., Biyoloji, Kimya Öğrt., İlköğretim Matematik Öğrt. , İstatistik , İnşaat Müh. , Matematik, Okul Öncesi Öğrt.,

 

İLETİŞİM

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başvuru Birimi
Tel : 0 (312) 210 21 29 -210 34 12
Faks : 0 (312) 210 79 60
E-mail : oidb@metu.edu.tr