ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


İlkbahar Dönemi Çift Ana Dal Yan Dal Başvuruları

 

2015-2016 / I. DÖNEMİ

ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMLARINA BAŞVURULAR

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Başvuru Birimi

Tel : 0 (312) 210 21 29 -210 34 12

Faks : 0 (312) 210 79 60

E-mail : oidb@metu.edu.tr

http://oidb.metu.edu.tr/cift-ana-dal-yan-dal-basvurulari

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

4-15 Ocak 2016

Çift ana dal/yan dal başvuruları

26 Şubat 2016

Çift ana dal/yan dal başvuru sonuçlarının ilanı

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Çift ana dal/yan dal programlarına başvuru koşulları ile programa devam koşulları Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesi’nde ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yan Dal Yönergesi’nde belirtilmiş olup yönergelere aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.

 

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-cift-ana-dal-programi-yonergesi

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-yan-dal-programi-yonergesi

 

Matematik Bölümü çift ana dal programına başvuru yapan adayların yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarına ek olarak,  MATH 119-120/ veya MATH 157-158 veya MATH 151-152 veya MATH 155-156 derslerinden en az BB notu almış olmaları gerekir.

 

Matematik Bölümü yan dal programına başvuru yapan adayların yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarına ek olarak,   MATH 119-120/ veya MATH 157-158 veya MATH 151-152 veya MATH 155-156 derslerinden en az CB notu almış olmaları gerekir.

 

Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, önkoşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) ilgili Bölüm Başkanlığının web sayfasından incelemeleri önerilir.

 

BAŞVURU SÜRECİ

 

Çift ana dal/yan dal başvuruları https://application.metu.edu.tr/  web adresinde yer alan ÇİFT ANA DAL/YAN DAL BAŞVURULARI başlığı üzerinden yapılacaktır. Öğrenciler başvuru sistemine kullanıcı kodları ve şifreleri ile giriş yaparlar.

 

Öğrenciler, ekranda listelenen çift ana dal/ yan dal programları içinden tercihlerini (tercih sırası belirterek) işaretleyecektir. Çift ana dal/yan dal programları için toplamda en fazla 5 program tercihi yapılabilir.

 

Başvuru için ÖİDB’ye herhangi bir evrak (başvuru formu, transkript vb.) teslimi yapılmayacaktır.

 

ÖN DEĞERLENDİRME VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLANI

 

I. Aşama: Öndeğerlendirme

 

Ön değerlendirme, adayların yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlayıp/sağlamadığına ilişkin olarak yapılır. Yönetmelik koşullarını sağlayan adayların başvurusu değerlendirme için ilgili akademik birimlere iletilir. Başvuru koşullarını sağlamayan adayların başvuruları “başvuru aşamasında ret” olarak sonuçlanır.

 

Ön değerlendirme sonucunda, başvuru aşamasında ret olarak sonuçlananlara e-posta yolu ile bilgi iletilir.

 

II. Aşama: Değerlendirme

 

Yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlayan ve başvuruları ilgili akademik birimler tarafından değerlendirilen adaylardan programa kabul edilenlerin listesi http://oidb.metu.edu.tr/butun-duyurular web adresinde duyurulur.

 

Aynı dönemde hem yatay geçiş hem de çift ana dal/ yan dal başvurusunda bulunan adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin çift ana dal/ yan dal programlarına yapmış oldukları başvuruları (ilan edilen kontenjan sınırları dahilinde kalmış olmaları durumunda dahi) değerlendirmeye alınmaz.