ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


İlkbahar Dönemi Çift Ana Dal Yan Dal Başvuruları

 

ÇİFT ANADAL VE YAN DAL PROGRAMLARINA BAŞVURULAR

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Başvuru Birimi

Tel : 0 (312) 210 21 29-210 34 12

Faks : 0 (312) 210 79 60

E-mail : oidb@metu.edu.tr

URL:http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/ciftyanindex.html

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

5-16 Ocak 2015

Çift ana dal/yan dal başvuruları

18 Şubat 2015

Çift ana dal/yan dal başvuru sonuçlarının ilanı

23-27 Şubat 2015

Programlarakabuledilen öğrencilerin kayıtları

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 

Çift Ana Dal Programları

 

Başvuru koşulları ile programa devam ve başvuru koşulları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal Programı Yönergesi’nde belirtilmiş olup yönergeye aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-cift-ana-dal-programi-yonergesi

 

Matematik Bölümü için özel koşullar: Matematik Bölümüne başvuru yapan adayların MATH 119-120/ veya MATH 157-158 veya MATH 151-152 veya MATH 155-156 derslerinden en az BB notu almış olmaları,  MATH 153-154 derslerinden başarılı olmaları gerekir.

 

Yan Dal Programları

 

Başvuru koşulları ile programa devam ve başvuru koşulları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi’nde belirtilmiş olup yönergeye aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir.

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-yan-dal-programi-yonergesi

 

Matematik Bölümü için özel koşullar: Matematik Bölümüne başvuru yapan adayların MATH 119-120/ veya MATH 157-158 veya MATH 151-152 veya MATH 155-156 derslerinden en az CB notu almış olmaları,  MATH 153-154 derslerinden başarılı olmaları gerekir.

 

Aynı dönemde hem yatay geçiş hem de çift ana dal/ yan dal başvurusunda bulunan adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin çift ana dal/ yan dal programlarına yapmış oldukları başvuruları (ilan edilen kontenjan sınırları dahilinde kalmış olmaları durumunda dahi) değerlendirmeye alınmaz.

 

Koşulları sağlamadığı için başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz, sonuçlar ilgili web sayfasında duyurulur.

 

Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, önkoşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) ilgili Bölüm Başkanlığının web sayfasından incelemeleri önerilir.

 

BAŞVURU SÜRECİ

 

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Programlara başvuru yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki adrese kullanıcı kodu ve şifreleri ile giriş yaparak çift ana dal/ yan dal başvuru formunu dolduracaktır.

https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Double_Major_Minor_Programs_Application_243/main.php

 

Başvuru için ÖİDB’ye herhangi bir evrak (başvuru formu, transkript vb.) teslimi yapılmayacaktır.

 

Öğrenciler, ekranda listelenen çift ana dal/ yan dal programları içinden tercihlerini (tercih sırası belirterek) işaretleyecektir. Çift ana dal/yan dal programları için toplamda en fazla 5 program tercihi yapılabilir.

 

Başvuru koşullarını sağlamadığı için başvurusu değerlendirmeye alınmayan adaylara e-posta yolu ile bilgi iletilecektir.