ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


İş Sağlığı ve Güvenliği Dersine İlişkin Bilgi Notu ve Duyuru

 

Sevgili Öğrenciler,

 

23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5/ı maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir*.

 

Bu değişiklik uyarınca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren lisans programlarına iki adet zorunlu iş sağlığı ve güvenliği dersi eklenmesi durumu doğmuştur. Bahsi geçen bölümler aşağıdadır:

  • Mühendislik Fakültesi’ne bağlı tüm bölümler,
  • Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik, Kimya ve Biyolojik Bilimler bölümleri, ve
  • Mimarlık Fakültesinin Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri.

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı ve sonrasında üniversitemizin bahsi geçen programlarına yerleşen tüm öğrenciler bu dersleri almakla yükümlüdürler. Bu derslerden ilki olan OHS 101 dersi, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı ve sonrasında üniversitemizin bahsi geçen programlarına yerleşen öğrencilerden lisans programına başlamış olanlara, 2017-2018 bahar dönemi itibarıyla verilecektir. Ders ODTÜClass üzerinden çevrimiçi (online) olarak verilecek olup, bu ders için muafiyet sınavı verilmeyecek ve dersin bırakılması işlemine (drop) izin verilmeyecektir.

 

Derse ilişkin detay bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

 

ohs.metu.edu.tr/ohs101

 

 

 

*  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5/ı maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 

ı) (Değişik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır.