Programa yeni kabul edilenler danışmanlarını ve almaları gereken dersleri kayıtlı oldukları bölüm başkanlıklarından öğrenecekler ve etkileşimli kayıt işlemlerini yapacaklardır. Öğrenciler kayıt sırasında hem ana dal programlarının kaydını, hem de çift ana dal/ yan dal program kaydını ayrı ayrı yapmalı, her iki programı için ayrı onay almalıdır. Bu gruptaki öğrenciler, bir dersi hem ana dalı, hem de çift ana dal/ yan dal programı için alıyorsa, sözkonusu derse her iki programda da kayıt yapmalı; aynı şekilde ders saydırma işlemi de varsa her iki program için de ayrı ders saydırma işlemi yapmalıdır.

Ana dal ve çift ana dal/yan dal programı ortak zorunlu dersleri her iki programda da aynı dönemde alınmak zorundadır. Bu nedenle her iki programdan birine kayıt edilen ve kayıt onayı alınan ortak zorunlu dersin diğer programdan dersin bırakılmasına (drop) program izin vermeyecektir. Kayıt onayı alınmamış ise, bu ders bir programdan bırakıldığında diğer programdan da otomatik olarak bırakılmış olacaktır.


Printer Friendly, PDF & Email
Son Güncelleme:
16/01/2019 - 15:16