ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI


Afla Dönen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

Üniversite Senatosu Uygulama Esasları için tıklayınız.

 

İNTİBAK İŞLEMLERİ

 

İlgili yönetmelikler kapsamında programa ara vermiş olan öğrenciler için ilgili yönetim kurulları tarafından intibak işlemleri yapılacaktır.

 

ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR

 

Öğrenimine dönmek üzere başvuru yapan öğrencilerin durumları ÖİDB tarafından incelenecektir. Yönetmelik kapsamında engeli olmayan öğrenciler kayıt belgelerini kayıt tarihlerinde teslim ettikten sonra etkileşimli kayıt yapabilecektir.

 

İntibak kararı alınması gereken öğrenciler hakkındaki kararlar ÖİDB’ye iletildikten sonra kayıt evraklarını kayıt tarihlerinde ÖİDB’ye teslim ederek  etkileşimli kayıtlara girebileceklerdir.

 

Yönetmelikte belirtilen kayıt koşullarını sağlayan Temel İngilizce Bölümü öğrencileri etkileşimli (interactive) kayıt sürecine katılmayacaktır. Bu öğrencilerin kayıt işlemi öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemesinden oluşmaktadır.

 

KAPATILAN PROGRAMLARDAN İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER

 

Kapatılan programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin varsa üniversite içinde eşdeğer programa intibakları yapılacak, eşdeğer program yok ise başvuruları üniversite tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecektir.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

  • Başvuru dilekçesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Üniversiteden kayıt sildirerek lise diplomasını almış olanlar için lise diploması, önlisans diploması almış olanlar için önlisans diploması
  • 6 adet renkli ve 4.5 X 6 cm boyutunda fotoğraf. Fotoğraf şu andaki görünümü yansıtacak şekilde ve son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. Yüz, görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda olmalıdır.
  • Katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü olanlar için katkı payı/öğrenim ücreti makbuzu
  • Adli sicil belgesi (Programa en az 1 dönem ara verenler için)

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI


Öğrenci kimlik kartı başvurusu için aşağıdaki bağlantıda yer alan bilgiler incelenmeli ve kimlik başvurusu yapılmalıdır.

http://oidb.metu.edu.tr/ogrenci-kimlik-kartlari